Login
Palvelutunnus
Kirjaudu

HetaHelp!

kaikille avoin neuvontapuhelin
arkisin klo 9-12
puh. 02 4809 2401

Jäsenten puhelinneuvonta

tiistaisin ja torstaisin
klo 13-15
puh. 02 4809 2401

Huom.! Jäsenet voivat käyttää sekä HetaHelpiä että vain jäsenille tarkoitettuja puhelin-aikoja.

Heta Facebookissa

Heta Twitterissä

 


Auta meitä kehittämään Heta-Liiton palveluita!

Heta-Liitto pyytää jäseniään ja asiakkaitaan vastaamaan kyselyyn, jonka avulla Heta-Liitto kehittää Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa HetaHelp!-palvelua vastaamaan paremmin palvelun kohderyhmien tarpeita. Jokainen vastaus ja pienetkin toiveet ovat arvokkaita!

Pääset vastaamaan kyselyyn Webropolissa.

Muille kuin Heta-Liiton jäsenille kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Niille työnantajille, jotka eivät ole Heta-Liiton jäseniä, on muutama lisäkysymys Heta-Liiton jäsenyyteen liittyen. Heta-Liiton jäsenille on lisäksi kysymyksiä Jäsenten lakipalveluihin ja toimiston asiakaspalveluihin liittyen. Heillä kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia.  

Vastaajien kesken arvotaan kaksi 50 euron lahjakorttia. Lahjakortti arvotaan niiden vastaajien kesken, jotka haluavat kirjata kyselyyn nimensä ja yhteystietonsa. Nimiä ei tulla käyttämään missään muussa tarkoituksessa, esim. kyselyn tulosten raportoinnissa ei tule näkyviin vastaajien nimiä eikä asioita, joiden pohjalta olisi pääteltävissä vastaajan henkilöllisyys.

Vastaathan kyselyyn 15.3.2015 mennessä.


Vastaa kyselyyn Hetan opetusvideoista!

 

Heta-Liitolla on käynnissä Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, jossa tehdään opetusvideoita henkilökohtaisen avustajan työnantajuudesta. Pyydämme nyt toiveita aiheista, joita videoilla voisi käsitellä. Videoiden kohdeyleisöön kuuluvat henkilökohtaisen avustajan työnantajien lisäksi myös henkilökohtaiset avustajat ja kaikki muut kentän toimijat (vammaispalvelujen henkilöstö, vammaisjärjestöt jne.), joten toivomme kyselyyn monipuolisesti vastauksia koko laajalta kohdeyleisöltä.

Toivomme kyselyyn paljon vastauksia, jotta videot vastaisivat mahdollisimman hyvin kohderyhmien tarpeisiin. Jokainen vastaus ja pienetkin toiveet ovat siis arvokkaita! Pääset vastaamaan kyselyyn Webropolissa. Huom.! Jos käytät jotakin apuvälinettä, jolla kyselyyn vastaaminen ei onnistu, voit lähettää meille ideoita opetusvideoiden teemoista myös sähköpostitse Heta-Liiton tiedottajalle (katja.keto@heta-liitto.fi). Muutoin käytä ehdottomasti valmista kyselyä.

Vastaajien kesken arvotaan 50 euron S-ryhmän lahjakortteja. Lahjakortti arvotaan niiden vastaajien kesken, jotka haluavat kirjata kyselyyn nimensä ja yhteystietonsa. Nimiä ei tulla käyttämään missään muussa tarkoituksessa, esim. kyselyn tulosten raportoinnissa ei tule näkyviin vastaajien nimiä eikä asioita, joiden pohjalta olisi pääteltävissä vastaajan henkilöllisyys. Lahjakorttien voittajille ilmoitamme henkilökohtaisesti.

Vastaathan kyselyyn 1.3.2015 mennessä. Kyselyä saa mielellään lähettää myös eteenpäin. Kiitos paljon kaikille vastaajille jo etukäteen!


Heta-Liitto on huolissaan vammaislainsäädännön valmistelusta

Vammaislainsäädännön uudistaminen on edelleen kesken, ja Heta on huolissaan lainvalmistelusta. Haluamme varmistaa, että henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskeva sääntely saadaan täsmälliseksi, jotta se on myös toteutuksen kannalta toimiva. 

Heta tapasi keskiviikkona 17.12.2014 akatemiaprofessori Kaarlo Tuorin, työoikeuden professori Seppo Koskisen ja presidentti Pekka Hallbergin, ja kävi heidän kanssaan hyvän keskustelun henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskevan lainsäädännön ongelmista. Palaverissa Tuorin, Koskisen ja Hallbergin kanssa teimme hyvän suunnitelman siitä, miten tästä päästään eteenpäin. Kuulette pian lisää!


Vasemmalta presidentti Pekka Hallberg, lakimies Tanja Alatainio, lakimies Jukka Kumpuvuori, Heta-Liiton hallituksen jäsen, puheenjohtaja 1.1.2015 alkaen Sanna-Kaisa Patjas, työoikeuden professori Seppo Koskinen, akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, Heta-Liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri.


Heta-Liitolle valittiin puheenjohtajisto ja hallitus vuosiksi 2015-2016

Heta-Liiton syyskokous pidettiin 20.11.2014 Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Heta-Liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2016 valittiin hyvinkääläinen Sanna-Kaisa Patjas, joka on toiminut Hetan hallituksessa viimeiset kaksi vuotta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kenneth Ekholm Sipoosta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Jan Hänninen, Pyry Niemelä, Pirjo Viitanen sekä varajäseneksi Pekka Sutinen.


Heta-Liiton puheenjohtaja 2015-2016 Sanna-Kaisa Patjas


Heta-Liiton uusi hallitus vasemmalta oikealle: varapuheenjohtaja Kenneth Ekholm, varajäsen Pekka Sutinen, puheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas ja hallituksen jäsenet Pyry Niemelä, Pirjo Viitanen ja Jan Hänninen

 


Tervetuloa Hetan syyskokoukseen 20.11. klo 17.30!

Heta-Liiton sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 20.11.2014 klo 17.30 Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki). Paikka on esteetön ja paikalla on yksi yleisavustaja. Kokouksessa mm. vahvistamme Hetan toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ensi vuodelle. Lisäksi valitsemme Hetan hallitukseen kahden vuoden kaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen. Kokouksessa päätetään siis merkittävistä asioista, joten on tärkeää olla paikalla tekemässä yhteisiä päätöksiä! Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla jäsenillä, mutta äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.

Kaikille Hetan jäsenille on lähetetty kokouskutsu joko kirjepostina tai sähköpostina. Kutsun mukana on lähetetty palvelutunnus, jonka syötettyäsi tämän sivun vasemman laidan kenttään pääset ilmoittautumaan kokoukseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.11.2014.

Kokouskutsun yhteydessä lähetimme kaikille hetalaisille soveltamisalalomakkeen. Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen soveltamisala muuttui 1.6.2014. Heta-Liitto ja JHL ovat sopineet seuraavansa, kuinka paljon soveltamisalan muutoksen perusteella Heta-Liittoon tulee uusia jäseniä. Toivomme siis niitä työnantajia, jotka eivät saa korvausta vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, toimittamaan lomakkeen täytettynä Hetan toimistoon. Tiedon voi ilmoittaa myös soittamalla (arkisin klo 9-11 puh. 02 4809 2400).


Heta-Liitto ottaa neuvontapalveluissaan käyttöön suojatun sähköpostin

Heta–Liitto lähettää maanantaista 3.11. lähtien oikeudellista neuvontaa tai muuten luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostit niin sanottuna suojattuna sähköpostina. Suojattu sähköposti otetaan käyttöön vahvistamaan entisestään tietoturvaa. Jäsentiedotteet ja muu ajankohtaistiedotus lähetetään edelleen normaalisti sähköpostitse.

Näin toimit suojatun sähköpostin kanssa:
- Avaa suojattu viesti sähköpostilaatikkoosi tulleen ilmoituksen linkistä.
- Viesti säilyy annetussa osoitteessa 14 vuorokautta lähetyspäivästä. 
- Viestin voi avata uudelleen vain siltä laitteelta, jolta se ensimmäisen kerran avataan. 
- Kun haluat säilyttää viestin, voit tallentaa viestin omalle koneellesi tai tulostaa sen.
- Osoitteesta alavastaa@heta-liitto.fi tulleeseen sähköpostiin ei voi vastata. Vaikka saamasi sähköpostin lukutilassa näkyvät painikkeet ”vastaa” ja ”vastaa kaikille”, osoitteeseen alavastaa@heta-liitto.fi lähetetyt viestit eivät välity kenellekään.
- Mikäli haluat esittää Hetan lakimiehille lisäkysymyksen tai kokonaan uuden kysymyksen, ole yhteydessä HetaHelp!-neuvontapalveluun tai sähköpostineuvontaan (vain jäsenet).

Tarkemmat ohjeet suojatun sähköpostin lukemisesta: pdf ja rtf


Heta-Liitto lausui SOTE-uudistuksesta

Heta–Liitto antoi lausuntonsa meneillään olevasta SOTE-uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriölle 14.10.2014. Lähtökohdiltaan Heta pitää SOTE-uudistusta myönteisenä mahdollisuutena. On kuitenkin ongelmallista, että lakiluonnoksen perusteluissa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tehostaminen on sinällään toivottavaa. Heta-Liitto kuitenkin korostaa, että uudistuksen yhteydessä tulee ehdottomasti varmistua siitä, että tehokkuus haetaan hallinnollisista prosesseista, ei itse palvelujen tuottamisesta.

Keskittäminen kasvattaisi erityisosaamista

SOTE-uudistus mahdollistaa tehtäväkokonaisuuksien keskittämisen ja toisaalta myös nk. teemalliset kuntayhtymät.

Lakiluonnoksessa mainitut keskittämismahdollisuudet ovat Hetan mielestä myönteinen suunta, mutta niihin liittyviä termejä tulee selventää. Kunhan keskittämisen perusteet säädetään lailla, Heta katsoo, että henkilökohtaisen avun työnantajamallin hallinnollisen toimeenpanon keskittäminen valtakunnallisesti olisi hyvä ratkaisu. Hallinnollisilla toimeenpanoilla tarkoitamme esim. palkkahallinnon hoitamista sekä ohjaus- ja auttamisvelvoitteesta huolehtimista.

Myös nk. teemalliset kuntayhtymät ovat Hetan mielestä lähtökohdiltaan hyvä ratkaisu. Tällä tarkoitetaan esim. henkilökohtaisen avun keskittämistä tiettyyn kuntayhtymään. Tällainen keskittäminen olisi henkilökohtaisen avun työnantajamallin kannalta erittäin toivottavaa. Se edesauttaisi mm. palvelusuunnitelmaprosessissa tarvittavan erityisosaamisen kasvattamista. Heta kuitenkin korostaa, että alueellisen yhdenvertaisuuden sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi tulisi laissa säätää tarkemmin, millaisissa tilanteissa palveluita voidaan järjestää teemallisen kuntayhtymän kautta. Erittäin tärkeää on huomioida, että jos henkilökohtaista apua keskitetään teemallisiin kuntayhtymiin, tulee kuntayhtymällä todella olla riittävä osaamistaso kyseisen palvelun tuottamiseen. 

Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen ja osallistamismahdollisuudet taattava

Lisäksi Heta esittää huolensa siitä, että hallituksen esitysluonnoksessa ei ole huomioitu subjektiivisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveysalueiden rahoituksessa. Rahoituksen järjestämistapa ei saa vaikuttaa subjektiivisten oikeuksien tai ylipäätään sosiaalipalvelujen tosiasialliseen toteutumiseen.

Huomionarvoista on myös, että YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia koskevaa päätöksentekoa tehdessä tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.

Lue koko lausunto pdf-tiedostona tästä.


Mediassa keskustelunaiheena Turun kaupungin epäselvä tapa järjestää henkilökohtaista apua

Turun Sanomat uutisoi 29.9.2014 Turun kaupungin tavasta järjestää henkilökohtaista apua työnantajamallilla ja avustajapalvelulla. Turun Sanomien artikkelissa tuodaan esiin, että joissakin tapauksissa vaikeavammaiset pakotetaan työnantajamalliin vastoin heidän haluaan tai kykyään toimia työnantajana. Esimerkkinä artikkelissa käytetään Turun kaupunkia, jossa on huhtikuuhun 2014 asti ollut käytössä nk. avustajapalvelu. Kyse on henkilökohtaisen avun järjestämistavasta, jota vammaispalvelulaki ei tunnista ja joka on työlainsäädännön vastainen.

Kuten Turun Sanomien artikkelissa kerrotaan, Turussa on huhtikuuhun 2014 asti satojen vaikeavammaisten avustajat työskennelleet avustajapalvelun nimissä ilman työsopimuksia. Turun kaupungin mukaan avustajan palkkaaminen toimeksiantosuhteeseen ei synnytä työsuhdetta. Heta-Liiton näkemyksen mukaan tilanne oli lainvastainen, ja Heta-Liitto teki asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Huhtikuussa 2014 Turun kaupunki korjasi avustajapalveluksi kutsumaansa käytäntöä siten, että siinä alettiin noudattaa työlainsäädäntöä. Tuolloin kaupunki ei kuitenkaan tehnyt vaikeavammaisista avun saajista yksilökohtaisia arvioita, kuten laki velvoittaa, vaan muutti kaikki toimeksiantosopimuksella henkilökohtaisen avustajan saaneet suoraan omien avustajiensa työnantajiksi. Näin ollen vaikeavammaiset eivät tulleet kuulluksi, haluavatko he ryhtyä työnantajiksi tai soveltuvatko he työnantajiksi. Heta-Liitto on tehnyt myös tästä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja pyytänyt selvittämään, onko Turun kaupunki toiminut laillisesti.

Uutisoimme aiheesta lisää, kun eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt tekemämme kantelut.


Avustajien palkkoja korotetaan työehtosopimuksen mukaisesti lokakuussa

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen (1.6.2014–31.3.2016) 10 § mukaan työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.10.2014 0,12 € / tunti.

Palkankorotus koskee vain niitä työntekijöitä, jotka ovat Heta-Liittoon kuuluvan työnantajan työntekijöitä. Hetan jäsenten kannattaa muistuttaa palkanlaskentaa hoitavaa tahoa (kunnan palkanlaskenta tai tilitoimisto) sekä kunnan vammaispalvelua palkankorotuksesta.


Heta-Liiton lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle
Heta-Liitto lausui perjantaina 19.9.2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä hallituksen esityksestä, joka koskee kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymistä ja lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista. Hallituksen esitys, josta Heta-Liiton lausuntoa pyydettiin, on saatavissa eduskunnan verkkosivulta.

Heta-Liitto arvostaa, että valiokunta on antanut liitolle mahdollisuuden lausua käsityksensä asiasta. Heta-Liitto pitää kuitenkin ongelmallisena, että vammaisjärjestöjä kuullaan vasta, kun hallituksen esitys on jo laadittu. Mielestämme on tärkeää, että kaikessa lainvalmistelussa, jossa on kytköksiä henkilökohtaisten avustajien työnantajamalliin, aina jo varhaisessa vaiheessa selvittäisiin kytkösten vaikutukset työnantajien asemaan. Joka tapauksessa Heta katsoo, että ILO:n kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan yleissopimuksen ratifiointi parhaimmillaan selventää henkilökohtaisen avun työnantajamallin oikeustilaa. 

Hallituksen esityksen vaikutukset henkilökohtaisten avustajien työantajiin tulee selvittää paremmin kuin tähän mennessä on selvitetty. Hallituksen esityksessä henkilökohtaisen avun ja kotitaloustyön välinen suhde jää liian epäselväksi. Esityksessä jää epäselväksi mm. jaksotyön ja yötyön mahdollisuus. Siitä ei esimerkiksi selviä, onko jaksotyön teettäminen henkilökohtaisille avustajille mahdollista, sillä on kokonaan ratkaisematta, lasketaanko henkilökohtainen apu tässä kohtaa kotitaloustyöksi. Yötyön osalta epäselväksi jää, onko sen teettäminen mahdollista henkilökohtaisille avustajille, sillä hallituksen esityksessä puhutaan hoitotyöstä, jota henkilökohtaisen avustajan työ ei vammaispalvelulain valossa kuitenkaan lähtökohtaisesti ole.

Heta pitää tärkeänä, että jaksotyö ja yötyö olisivat mahdollisia henkilökohtaisille avustajille. Nyt tehtävä lainvalmistelu mahdollistaisi asian selvittämisen, mutta sitä ei ole tehty, vaan asia on jätetty epäselväksi. Yleisesti kaikki säännökset, jotka ovat tulkinnallisesti epävarmoja, lisäävät henkilökohtaisten avustajien työnantajien riskejä. Työnantajamallia koskevilla säännöksillä on tarkoitus turvata välttämätön huolenpito eli kyse on yksilön perusoikeuksista. Perusoikeusnäkökulmasta ongelmallisena voidaankin pitää sitä, jos tämän kaltaisissa lakihankkeissa ei kiinnitetä riittävästi huomiota säännösten konkreettiseen soveltamisalaan. Toivottavana ei voida pitää sitä, että tämän kaltaisten epäselvyyksien vuoksi esimerkiksi jaksotyön teettämisen mahdollisuus henkilökohtaisen avustajan työssä ratkeaisi vasta tuomioistuinprosessissa.

Lue koko lausunto tästä pdf-tiedostona.

Heta-Liitto ja Invalidiliitto luovuttivat STM:lle työnantajamallin korjaussarjan

 

Heta-Liitto ja Invalidiliitto luovuttivat sosiaali- ja terveysministeriölle henkilökohtaisen avun työnantajamallin korjaussarjan.

Vammaislainsäädännön uudistus on kesän aikana edennyt siihen asti, että sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi heinäkuussa lakiluonnoksen. Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry ja Invalidiliitto ry vaativat muutoksia lakiluonnokseen ja erityisesti työnantajamalliin liittyviin säädöksiin. Järjestöt luovuttivat sosiaali- ja terveysministeriölle henkilökohtaisen avun työnantajamallin säännösluonnokset tiistaina 2.9.2014.

Säännösluonnokset pohjautuvat Tanja Alatainion ja Jukka Kumpuvuoren oikeustieteelliseen tutkimukseen ”Vieteriukkodilemma” sekä Heta-Liiton neuvontatoiminnassa saatuihin asiakastapauksiin. Esitystä on käsitelty myös laajapohjaisessa vammaisjärjestön asiantuntijakokouksessa elokuussa 2014.

Heta-Liiton ja Invalidiliiton mielestä on tärkeää, että vammaisille henkilöille on saatavilla heidän tarpeensa mukainen henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Nykyisessä vammaispalvelulaissa henkilökohtaisen avustajan työnantajamallista on erittäin niukat säädökset. Heta-Liiton lakimiesten tekemässä tutkimuksissa tämän todettiin aiheuttavan moninaisia ja vakavia perusoikeudellisia ongelmia. Monista aivan keskeisistä henkilökohtaisen avun asioista puuttuu säätely kokonaan. Säätelyn niukkuus johtaa vaikeaan lain tulkintaan niin kunnissa kuin vammaisten osalta. Tästä syntyy käytännön toiminnassa epätietoisuutta, turvattomuutta sekä merkittäviä taloudellisia riskejä ja vahinkoja. Järjestöt ehdottavat selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa säätelyä henkilökohtaisen avun työnantajamallille. Se vähentäisi malliin liittyviä riskejä ja antaisi selkeät raamit kuntien toiminnalle. Nyt on aika toteuttaa henkilökohtaisen avun korjaussarja!

Tiistaina 2.9.2014 Heta-Liitto ja Invalidiliitto jättivät laatimansa säännösluonnokset sekä Heta-Liiton kesäkuussa julkistetun oikeustieteellisen tutkimuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Järjestöt edellyttävät, että niissä esitetyt valtiosääntöoikeudellisesti perustellut näkökohdat huomioidaan vammaislainsäädännön valmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle luovutetut säännösluonnokset


Heta-Liitto mukana vammaislakien muutoshankkeen kuulemistilaisuudessa 20.8.2014
Vammaislakien uudistus on ollut esillä jo vuosia, ja viime syksynä hanke lähti kunnolla käyntiin. Uudistuksen tavoitteena on luoda laki, joka turvaa eri vammaryhmien yhdenvertaiset palvelut.

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry on vaikuttanut uudistukseen vahvasti. Jo viime vuoden puolella Hetassa aloitettiin lakimiesten johdolla oikeustieteellinen tutkimushanke: Vieteriukkodilemma – Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin. Tutkimus on luettavissa ja ladattavissa tässä (pdf-tiedosto).

Heta-Liitto tekee tutkimushankkeen pohjalta yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa muutosehdotuksen vammaislakeihin. Muutosehdotuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Vammaislakien uudistuksesta järjestetään Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuus keskiviikkona 20.8. klo 12–16.15. Heta-Liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri pitää tilaisuudessa pyydetyn puheenvuoron klo 14.00 jälkeen. Kuulemistilaisuutta voi seurata suorana internetissä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla. Tilaisuus on katsottavissa samassa osoitteessa tallenteena myös tilaisuuden jälkeen.Heta-Liitto julkisti oikeustieteellisen tutkimuksen

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

+ kehitystarpeet de lege ferenda  

Heta - Liitto julkisti Heta-Liiton lakimiesten OTM, FM Tanja Alatainion ja OTM Jukka Kumpuvuoren tutkimuksen henkilökohtaisen työnantajamallista ja sen häiriötilanteista. Voit ladata tutkimuksen tästä. Tutkimuksen tuloksiin perustuen julkistettiin myös lainsäädännön kehittämisehdotukset, voit tutustua niihin tästä.  Seuraa tapahtuma videolta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Krista Taubert. Tilaisuudessa esiintyivät tutkimuksen tekijöiden lisäksi Pekka Hallberg, korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti,  Johannes Koskinen, kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö, Johanna Karimäki, kansanedustaja, eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Marja Pihnala, toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry sekä Jarmo Tiri, puheenjohtaja Heta-Liitto. Pekka Hallbergin kommenttipuheenvuoron voit myös lukea tästä.


Virheestä toiseen

TURUN KAUPUNGILLA MERKITTÄVIÄ ONGELMIA AVUSTAJA-ASIOIDEN HALLINNOISSA. LATAA TOIMINTAOHJEET KÄYTTÖÖSI. HUOM! NYT VOIT LADATA HAKEMUKSEN, JOKA TULEE TOIMITTAA TURUN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUUN.

Turun kaupungissa on vuosia ollut erikoinen käytäntö henkilökohtaisen avun alueella. Kaupunki on ohjeistanut satoja vaikeavammaisia asiakkaita lainvastaiseen toimintatapaan väittämällä, että avustajan palkkaaminen toimeksiantosuhteeseen ei synnytä työsuhdetta. Hetan lakimiesten oikeudellisten selvitysten mukaan on selvää, että käytetty toimeksiantosuhde on työsuhde ja tällöin avustajasuhdetta täytyy tarkastella työlainsäädännön mukaisesti. Valitettavasti työoikeus on sellainen, että työnantajalla on aika monesta asiasta vastuu. Ja nyt vastuun kantajina ovat turkulaiset vaikeavammaiset, joilla on ollut tämä turkulainen avustajapalvelukäytäntö. Lopulta Turun kaupunki on vastuussa koko sopasta, sillä koko ongelma on syntynyt sen virheellisistä pakottavista oheista ja käytännöistä. 

Heta - Liitto on neuvonut Turun vammaispalvelua siitä, kuinka tilanne pitäisi hoitaa ja hallinnoida vahinkojen minimoimiseksi ja vammaisten työnantajien oikeusturvan takaamiseksi. Valitettavasti Turun vammaispalvelut jatkavat kelvottomalla, virheellisellä ja myös laittomilla ohjeilla. Heta-Liitto on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun vammaispalveluiden toiminnasta.

Heta-Liiton HetaHelp! -palvelu (ks alla) neuvoo kaikkia asian osapuolia. Voit ladata toimintaohjeet käyttöösi tästä. Niiden avulla saat tietoosi miten Turun vammaispalveluohjeiden kanssa kannattaa menetellä. Voit ladata hakemuksen tästä. Toimita täytetty ja allekirjoitettu hakemuksesi Turun kaupungin vammaispalveluun.

Tarkempi muistio tilanteesta tästä. Turun Sanomat uutisoi Hetan kantelusta oikeusasiamiehelle, katso tästä.


Liity jäseneksi

Hetan jäseneksi nopeasti

Pääset Hetan jäseneksi nopeasti. Hallitus käsittelee uudet jäsenhakemukset joka maanantai.  Tämän jälkeen saat postissa jäsenmaksulaskun ja toimintaohjeet. 
 
Tutustu jäsenyyden ehtoihin ja etuihin tästä.

Hetan syyskokous valitsi uuden halllituksen ja päätti tulevan vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta Minimize

Hetan hallitukseen uusia vaikuttajia

Hetan jäsenistö kokoontui Tampereella syyskokoukseen 24.11.2012. Hetan hallitukseen ehdotettiin runsaasti uusia jäseniä, myös kaikki nykyiset hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa. Jäsenvaali oli tasainen. Uusiksi hallituksen jäseneksi valittiin Sanna-Kaisa Patjas Hyvinkäältä ja varajäseneksi Jan Hänninen Laukaalta. Nykyisestä hallituksesta jatkavat Marita Tiri Helsingistä ja Tapio Äystö Lahdesta. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Jarmo Tiri Helsingistä ja varapuheenjohtajana Terhi Toikkanen Keravalta.
 

Jäsenmaksut säilyvät entisenä

Vuoden 2013 varsinaisen jäsenen, kandidaattijäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksut säilyvät 60 € suuruisena. Liittymismaksu on myös ensi vuonna totutulla 10 € tasolla.


Liity Hetan jäseneksi

Hetan jäsenillä asiat ovat paremmin

Nyt henkilökohtaisten avustajien TYÖNANTAJIEN kannattaa liittyä Hetaan. Saat jäsenenä konkreettista hyötyä Hetan jäsenyydestä. Uusi 1.5.2012 voimaan tuleva työahtosopimus tekee Hetan jäsenyydestä entistä tärkeämmän.  Lue ja liity! Meitä Hetalaisia on joka päivä enemmän!
 
1. Turvaa työnantajuuteen
Heta tukee jäseniään työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kun toimit henkilökohtaisen avustajan työnantajana, joudut väkisinkin kantamaan vastuuta ja myös työnantajuuteen liittyviä riskejä. Väärä menettely työntantajuuden hoitamisessa voi johtaa vaikeisiin tilanteisiin ja myös huomattaviin taloudellisiin vastuisiin. Siksi jokaisella työnantajalla on hyvä olla paikka, josta voi tarpeen tullen kysyä asiantuntijan apua. Heta antaa turvaa työnantajuuteen. Me annamme jäsenillemme  maksutonta lakimiesneuvontaa työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 
Työehtosopimus antaa jäsenillemme turvaa myös silloin, kun työsuhteessa tulee sellaisia ristiriitatilanteita, jotka eivät selviä työnantajan ja työntekijän välisissä neuvotteluissa. Heta ja JHL ovat sopineet työehtosopimuksessa työsuhteen ristiriitatilanteiden hoitamisesta.
 
Vammaiselle henkilökohtaisen avustajan työnantajalle voi syntyä haasteellisia tilanteita myös oman kotikuntansa kanssa. Työlainsäädäntö ja työehtosopimus velvoittavat työnantajaa, mutta kotikunta saattaa hankaloittaa toimintaa omilla poikkeavilla säädöksillään. Tällöin Heta tulee jäsenen tueksi ja selvitämme yhdessä tilanteen. Heta valvoo kuntia, että ne korvaavat työehtosopimuksen korvaukset vammaispalvelulain mukaisesti. Hetan jäsen ei jää yksin, vaan saa liiton tuen.
 
2. Avustajien palkkaaminen helpottuu työsuhteen etujen myötä. Ja järjestäytynyt työnantaja on villiä luotettavampi.
Hetan jäsenten työsuhteissa tulee noudattaa henkilökohtaisia avustajia koskevaa valtakunnallista työehtosopimusta. Se takaa avustajille työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset, ilta-, yö- ja lauantailisät, lakimääräisen sunnuntaityölisän sekä viisi ylimääräistä vapaapäivää (tai vaihtoehtoisesti korotetun palkan näiltä päiviltä) Työehtosopimus takaa avustajille lomarahat ja nyt uutena etuisuutena ateriakorvauksen silloin, kun työskennellään pitkään tavanomaisen työskentelypaikan ulkopuolella. Ja uutta avustajaa etsiessään Hetaan kuuluva työnantaja voi ilmoittaa, että työnantaja kuuluu Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liittoon ja että työsuhteeseen sovelletaan valtakunnallista henkilökohtaisen avustajan työehtosopimusta.

3. Joustavammat mahdollisuudet sopia työajasta
Hetaan järjestäytyneille työnantajalle työehtosopimus antaa mahdollisuuden työaikalakia joustavapaan työajan käyttöön. Nyt voidaan sopia työvuorot vaikka useammankin viikon tasoittumisjaksoille, mikä antaa mahdollisuuden pidempiiin työvuoroihin. Niillä työnantajilla, jotka eivät kuulu Hetaan, työvuoron maksimipituus on 8 tuntia. Hetaan kuuluvalla työnantajalla työvuoro voi olla jopa 48 tuntia! Ja aivan erityissäännöksenä on mahdollisuus erityissääntöihin matkojen aikana. Kun liityt Hetan jäseneksi, voit turvallisesti sopia työntekijän kanssa työajoista joustavasti.
 
4. Saat työehtosopimuksesta selkeät pelisäännöt 
Työehtosopimus antaa työsuhteisiin selkeät pelisäännöt. Niiden avulla voit toimia työnantajana turvallisesti.
 

Hetan säännöt muuttuivat

Hetan säännöt avaavat ovia uusille jäsenryhmille

Hetan sääntöihin on tullut  muutos, jossa jäsenyys voidaan avata myös niille henkilökohtaiesn avustajien työnantajille, joiden työnantajuus ei perustu  vammaispalvelulain mukaiseen asemaan. Uudet säännöt eivät ota kantaa henkilökohtaisen avustajan rahoitustapaan. Säännöissä on todettu myös sijaistyönantajuus selvästi. Sijaistyönantuusmallissa varsinainen työnantaja liittyy Hetan jäseneksi.
 
Heta ja JHL aloittavat sääntömuutosta vastaavat neuvottelut myös työehtosopimuksen osalta. Mahdollisesta muutoksesta työehtosopimukseen kierrotaan näillä sivustoilla.

UUTISIA

THL:n raportti kuntien toiminnasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut tiedotteen kuntien viranhaltijoiden päätösten laillisuuteen liittyvistä ongelmista ja sen seurauksista. Lue THL:n tiedot tästä.


Heta lakimies palvelee jäsenistöä

Jukka Kumpuvuori, itsekin henkilökohtaisen avustajan työnantaja, on aloittanut Hetan lakimiehenä. Klikkaa oranssissa palkissa sanaa "Neuvontapalvelu" ja lue lisää.


Omaisilla erilainen asema työehtosopimuksessa
Hetan ja JHL:n yhteisen tulkinta työehtosopimuksen sitovuudesta omaisten osalta on valmistunut. Kaikki työehtosopimuksen kohtia ei sovelleta omaisten välisissä työsuhteissa.  Katso tarkemmin työehtosopimuksesta.

Uusi Vammaispalvelulaki voimaan 1.9.2009

Vammaispalvelulain uudistus vahvistaa vaikeavammaisille oikeuden henkilökohtaiseen apuun

Uusi Vammaispalvelulaki vahvistaa vaikeavammaisen henkilön oikeuden henkilökohtaiseen apuun. Nyt vaikeavammaisella henkilöllä subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun. Kunta ei voi vedota määrärahojen riittävyyteen tai muuhunkaan syyhyn, palvelut on pakko järjestää.
 
Laki tuo uusia järjestämisvaihtoehtoja henkilökohtaisen avun järjestämistapoihin. Edelleen henkilökohtainen avustaja -järjestelmä on yksi tapa, sen lisäksi kunta voi palveluita itse tuottamalla, ostamalla ulkopuoliselta tai antamalla asiakkaalle ostosetelin.
 
Lain uudistus tuo myös muita muutoksia henkilökohtaisen avun alueelle. Katso assistentti.infon opas Uudistuva vammaispalvelulaki tästä.
 

Uusi henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus  astui voimaan 1.5.2012.

Tutustu tarkemmin työehtosopimukseen näillä sivuilla, mitä uusi TES muuttaa. Sivulla Työehtosopimus esitellään uusi TES ja sivulla Ohjeita kunnille on kunnalle sopimuksen vaikutuksesta yksittäiseen henkilökohtaisen avun päätökseen.
KUNTIEN OHJEISSA UUTTA TIETOA 12.4.

c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto