Login
Palvelutunnus
Kirjaudu

HetaHelp

kaikille avoin neuvontapuhelin henkilökohtaisen avun työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä
arkisin klo 9-11
puh. 02 4809 2401

neuvontapalvelun suostumuksenantolomake

HetaHelpin kesäaukioloajat:
viikko 26: joka arkipäivä klo 9-11
viikot 27-30: ma, ti, to klo 9-11
viikot 31-32: kiinni
viikot 33-34: ma, ti, to klo 9-11
viikko 35: joka arkipäivä klo 9-11

 

Toimiston asiakaspalvelu

mm. jäsenyyteen liittyvät asiat
puh. 02 4809 2400
arkisin klo 9-11
heta@heta-liitto.fi

Huom.! Viikoilla 26-27 Hetan toimiston asiakaspalvelu on poikkeuksellisesti auki vain maanantaina, tiistaina ja torstaina. Toimiston asiakaspalvelu on kokonaan kiinni 11.7.–7.8.

Heta Facebookissa
Heta Twitterissä

 


Heta-Liiton palveluiden kesäaukioloajat

 

HetaHelp

HetaHelp on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama puhelinneuvontapalvelu, jossa Hetan lakimiehet auttavat erilaisissa henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyvissä kysymyksissä. HetaHelpin käyttö maksaa normaalin puhelinpalvelumaksun – muutoin sen käyttö on maksutonta. Palvelu on kaikkien (työnantajien, työntekijöiden, kuntien vammaispalveluiden jne.) käytettävissä. HetaHelpin puhelinnumero on 02 4809 2401.

HetaHelp on kesäaikaan avoinna seuraavasti:
viikko 26: joka arkipäivä klo 9-11
viikot 27-30: ma, ti ja to klo 9-11
viikot 31-32: kiinni
viikot 33-34: ma, ti ja to klo 9-11
viikko 35: joka arkipäivä klo 9-11

 

Toimiston asiakaspalvelu ja jäseneksi liittyminen

Hetan toimiston asiakaspalvelu on kokonaan kiinni 11.7.–7.8. Kyseisenä aikana Heta-Liiton sähköpostiosoitteeseen heta@heta-liitto.fi tulleisiin viesteihin ja toimiston numeroon tulleisiin puheluihin ei vastata.

4.7.-7.8. ei voida käsitellä uusia jäsenhakemuksia eikä Heta-Liitosta eroamisia. Jäseneksi liittymiset ja liitosta eroamiset käsitellään kesän aikana seuraavasti:

Viimeistään perjantaina 1.7. Heta-Liittoon kirjepostilla saapuneet hakemukset ja eroilmoitukset käsitellään maanantaina 4.7.
Aikavälillä 4.7.–8.7. Heta-Liittoon kirjepostilla saapuneet hakemukset ja eroilmoitukset käsitellään maanantaina 8.8.
Aikavälillä 11.7.–5.8. kirjepostilla saapuneet jäsenhakemukset ja eroilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä 15.8. alkaen.
Huom.! Heta-Liiton jäsenyys tai Heta-Liitosta eroaminen astuvat voimaan vasta Hetan hallituksen päätöksen myötä. Valitettavasti käsittelyaikaa ei voida nopeuttaa.


Säästöt vammaisilta perustuslain vastaisia

Sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä selvitysmies Kalle Könkkölä on tänään 9.6.2016 kuullut Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:tä vammaispalveluihin kohdistuvista säästöistä.

Tapaamisessa Heta-Liitto toisti jo aiemmin esiin tuomansa kannan siitä, että vammaisten palveluista ei saa säästää. Lainsäädäntötyössä tulee huomioida perusoikeudet alusta lähtien. Missään ei ole esitetty laskelmia, joiden mukaan valtiontalous olisi niin huonossa kunnossa, että kaikkein haavoittuvammalta väestöryhmältäkin tulee säästää. Perustuslain mukaan sosiaalisia oikeuksia tulee toteuttaa kaikkien käytössä olevien resurssien puitteissa, eikä saavutettua tasoa saa heikentää ilman vahvoja perusteita.

Heta-Liitto katsoo, että hallituksen ei olisi edes pitänyt ryhtyä suunnittelemaan leikkauksia vammaispalveluista. Heta-Liiton näkemyksen mukaan hallituksen suunnitelmat ovat jo tässä vaiheessa perustuslain vastaisia.

Jos säästetään, pitää säästää muusta kuin palveluista

Heta-Liitto toi kuitenkin pöydälle asioita, joita pitää tarkemmin selvittää, jos vammaispalveluista kuitenkin säästetään. Selvitettäviä kohteita ovat:

- Palvelusuunnitelman ja hallintopäätöksen tekemisen aikataulun tiukentaminen
- Vammaispalveluista tulisi olla suora muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen. Näin ollen lautakuntakäsittelystä luovuttaisiin.
- Subjektiivisten oikeuksien osalta vammaispalveluasiat tulisi käsitellä hallintotuomioistuimissa kiireellisenä.
- Vammaispalvelujen leikkauksien sijaan tulisi selvittää invalidivähennysten poistamista.

Tapaamisessa Kalle Könkkölän kanssa Heta-Liitto korosti myös, että vammaispalveluihin ei voida säätää ikärajaa. Sen sijaan vammaispalveluja ei myönnettäisi henkilöille, joiden toimintarajoite johtuu normaalista ikääntymisestä. Tämän kannan omaksui myös noin vuosi sitten toiminut VALAS-työryhmä.

Lue Hetan kannanotto kokonaan:
pdf - rtf


Ajankohtaista tietoa työehtosopimusneuvotteluista

Useiden tapaamisten jälkeen Heta-Liiton jäseniä koskeva henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on nyt allekirjoitettu, sopijapuolenamme on edelleen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

Neuvottelutulos mukailee työmarkkinajärjestöjen helmikuussa 2016 laatimaa kilpailukykysopimusta, mutta esimerkiksi henkilökohtaisten avustajien työaika ei pitene.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan nykyisen työehtosopimuksen loputtua 1.2.2017. Tarkemmasta sisällöstä tiedotamme kaikille jäsenillemme ja se tulee myös www-sivuillemme ennen työehtosopimuksen voimaantuloa.


Hetan uusin opetusvideo käsittelee palautteen antamista työsuhteessa

Heta-Liiton uusin opetusvideo tarjoaa vinkkejä ja apuja onnistuneeseen palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen työsuhteessa. Videolla annetaan vinkkejä, milloin ja miten palautetta kannattaa antaa ja miten palautteen vastaanottajan reaktiot tulisi huomioida.

Palautteen antaminen työsuhteessa on erittäin tärkeää. Se on sekä työnantajan että työntekijän tehtävä. Oikein annettu palaute lisää motivaatiota ja työhyvinvointia sekä ennaltaehkäisee ristiriitatilanteita. Hyvä ilmapiiri rohkaisee palautteen antamiseen ja palautteen antaminen puolestaan ruokkii hyvää ilmapiiriä. 

Siihen, millä tavalla antaa ja vastaanottaa palautetta, kannattaa siis todellakin panostaa. Katso siis Heta-Liiton opetusvideo ja poimi vinkit talteen!

Videoon saa suomenkielisen tekstityksen videoruudun oikean alakulman valikosta, kohdasta "Asetukset".

Keräämme opetusvideoistamme myös palautetta, jota hyödynnämme, kun teemme uusia opetusvideoita. Toivomme palautetta  anonyymin kyselyn kautta. 

Heta-Liiton toteuttama opetusvideohanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama. Voit tutustua aiempiin opetusvideoihin Hetan tietopankissa. Tietopankista löytyy opetusvideot myös mp3-tiedostoina.


Heta-Liiton kevätkokouksen kannanotto

Heta-Liiton kevätkokouksen kannanotto 23.4.2016: 
Hallituksen vammaispolitiikka väärillä linjoilla – Henkilökohtaisen avun lainvalmisteluun panostettava 

Heta-Liitto piti kevätkokouksensa 23.4.2016 Turussa. Vammaisten henkilökohtaisen avun käyttäjien asema ja hallituksen kaavailemat leikkaukset herättävät huolta. Vammaislakien yhdistämiseen tähtäävä sinänsä positiivinen hanke on muodostunut keskusteluksi siitä, keneltä ja mistä palveluista leikataan. Heta-Liitto muistuttaa, että Sipilän hallitus vastaa siitä, etteivät vammaisten asiat jää lainvalmistelussa säästöjen varjoon. Hallituksen tulee muuttaa vammaispolitiikkansa painopistettä leikkauksista ja normien purusta perus- ja ihmisoikeuksien sekä vammaisten osallisuuden edistämiseen.  Sosiaali- ja terveysministeriöön on saatava riittävät resurssit ja osaaminen vammaislakien uudistukseen sekä sote-uudistukseen. 

Heta-Liitto haluaa tuoda esiin, että henkilökohtaisen avun asianmukainen toteutuminen on ihmisoikeuskysymys. Erityisesti henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyy myös useita piilotetumpia mutta todellisia ihmisoikeusongelmia. Vaikeavammainen henkilökohtaisen avun käyttäjä on liian usein työnantaja-asemassa ilman omaa suostumustaan, sillä kunnissa on usein ollut tapana tarjota työnantajuutta ainoana vaihtoehtona. Kunnan järjestämän palkkahallinnon virheet ovat aiheuttaneet pahimmillaan maksuhäiriömerkintöjä vammaisille henkilökohtaisen avun käyttäjille. Avun saatavuuteen liittyvät ongelmat voivat pitää vammaisen vankina kotonaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön viime hallituskauden keskeinen lakihanke, itsemääräämisoikeuslaki, raukesi ja YK:n vammaissopimus jumiutui. Hankkeen sisältö ja valmistelu kertovat siitä, että ministeriössä ei ole riittäviä valmiuksia perusoikeusherkkien kysymysten käsittelyyn. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin säädösten valmistelussa ongelmat ovat liittyneet esimerkiksi alaikäisten henkilökohtaiseen apuun. Uutta lakia on valmisteltu ajatuksena, että 15 vuotta täyttänyt henkilö voisi toimia avustajansa työnantajana. Heta-Liiton kanta on, ettei kunta voi ohjata alaikäisiä henkilöitä oikeudellisesti ja taloudellisesti merkittävään työnantaja-asemaan. 

Sote-uudistus vaikuttaisi merkittävällä tavalla henkilökohtaisen avun järjestämiseen tulevaisuudessa. Heta-Liitto vaatii, että hallitus selvittää vielä muun muassa uudistukseen liittyvät valtiosääntöoikeudelliset kysymykset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Uudistuksen aikataulusta tinkiminen vaikuttaa tällä hetkellä välttämättömältä. Asiakkaan valinnanvapautta koskevat selvitykset ovat vasta alkuvaiheessa ja vammaispalvelujen kaltaisten erityispalvelujen ja niihin liittyvän viranomaisprosessin kysymykset käsittelemättä.

Huonosti valmisteltu lainsäädäntö vie pohjaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselta. Henkilökohtainen apu mahdollistaa työssäkäynnin, opiskelun ja itsenäisen elämän. Sen tulee mahdollistaa myös yksilölliset valinnat ja osallisuus.  Vammaiset henkilöt eivät ole taakka suomalaiselle yhteiskunnalle, vaan voimavara.

Kannanotto pdf-tiedostona
Kannanotto rtf-tiedostona


Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen korotus tuntipalkkaan
Heta-Liiton jäsenten työntekijöiden tuntipalkkaan on 1.4.2016 pitänyt tehdä työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen korotus. Korotus on 8 sentin yleiskorotus tuntipalkkaan. Työnantajien on syytä varmistua, että oma kunta on tuntipalkkaa korottanut. Tarkemmin palkanmaksusta ja korotuksesta voi lukea Heta-Liiton 8.3.2016 lähettämästä tiedotteesta ”Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus jatkuu toisella sopimuskaudella”. Tiedote on luettavissa sekä pdf- että rtf-tiedostona.

Kysely hyvinvoinnista ja jaksamisesta henkilökohtaisten avustajien työnantajille
Samalla, kun työskentelemme ajankohtaisten asioiden parissa, pohdimme Hetan toimistolla myös liiton tulevaisuuden suunnitelmia. Millaiselle toiminnalle olisi tarvetta? Mistä asioista kaivataan lisää tietoa? Muun muassa tällaisia asioita olemme pohtineet.

Me myös tiedämme, että vaikka henkilökohtaisen avun työnantajamalli mahdollistaa monia tärkeitä asioita, työnantajuuteen liittyvät vastuut ja velvollisuudet voivat toisinaan tuntua raskailta. Olemmekin nyt pohtineet, miten voisimme tähän reagoida ja millaiselle toiminnalle olisi tästä näkökulmasta tarvetta.

Laadimme kyselyn henkilökohtaisten avustajien työnantajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta, ja toivommekin, että käyttäisitte noin 5-10 minuuttia kyselyyn vastaamiseen. Kysely on avoinna 22.4. asti. Kyselyyn vastataan täysin nimettömänä, ja saamme vastauksista paljon arvokasta tietoa, jonka avulla kehitämme Hetan toimintaa.

Vastaa kyselyyn täällä! 

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivotamme kaikille hyvää kevään odotusta!

Jäsenmaksulaskut ja kutsu kevätkokoukseen
Olemme 31.3. lähettäneet kaikille jäsenillemme jäsenmaksulaskut kirjepostilla. Laskujen pitäisi olla perillä viikon 14 aikana. (Huom.! Nämä jäsenmaksulaskut eivät koske niitä jäseniä, jotka ovat liittyneet Hetan jäseniksi tämän vuoden puolella. He ovat maksaneet vuoden 2016 jäsenyyden liittymisen yhteydessä.)

Samalla lähetimme kaikille jäsenillemme kutsun Hetan kevätkokoukseen, joka tänä vuonna pidetään 23.4. Turussa. Kevätkokouskutsut ovat jo tulleet perille niille, joiden sähköpostiosoite meillä on, ja loput saavat kutsun kirjepostina viikon 14 aikana. Kutsussa on palvelutunnus, jolla pääsee ilmoittautumaan kokoukseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4. Kevätkokouksessa muun muassa valitaan Hetan hallitukseen uusi varajäsen. 

Toivottavasti tapaamme teistä mahdollisimman monta huhtikuussa kevätkokouksessa!

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus jatkuu toisella sopimuskaudella

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat todenneet, että henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus jatkuu toisen sopimuskauden (1.4.2016–31.1.2017) ajan. Heta-Liiton jäsenten työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan edelleen samaa työehtosopimusta, johon on tehty muutama lisäys pykäliin 10 ja 12.

Oheisessa tiedotteessa on tarkemmin kuvattu uudet lisäykset sekä muistutettu palkanmaksuun liittyvistä asioista. Tiedote on lähetetty kuntiin sekä Hetan jäsenille.

Tiedote: Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus jatkuu toisella sopimuskaudella - Kuntien korjattava puutteet työehtosopimuksen soveltamisessa
pdf - rtf


Kannanotto lasten ja nuorten henkilökohtaisesta avusta

Esitimme yhdessä Assistentti.infon, Honkalampisäätiön ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa kannanoton lasten ja nuorten henkilökohtaisesta avusta.

Kannanotossa todetaan, että myös vaikeavammaisella lapsella ja nuorella on oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtainen apu mahdollistaa lapsen oikeuden toimia ikätasoonsa nähden kuten muutkin lapset ja tehdä asioita ilman vanhempiaan. Alaikäisten henkilökohtainen apu on lisääntynyt viime vuosina hyvin vähän, kun taas muissa ikäryhmissä henkilökohtaisen avun saajien määrä on moninkertaistunut.

Kun henkilökohtaista apua järjestetään alaikäiselle, tulisi erityistä huomiota kiinnittää sopivan järjestämistavan valintaan. Työnantajuuteen liittyy merkittävä oikeudellinen vastuu, minkä vuoksi henkilökohtaista apua ei tule järjestää siten, että alaikäinen toimii työnantajana. Perheille tulee kertoa henkilökohtaisen avun eri järjestämistavoista ja lapsen oma mielipide ja toiveet on selvitettävä.

Lue koko kannaotto: pdf-tiedosto - rtf-tiedosto


HetaHelp-puhelinneuvonnan siirtymävaihe on päättynyt

Hyvää alkanutta vuotta kaikille hetalaisille ja muille palveluidemme käyttäjille!

Marras- ja joulukuun ajan kestänyt HetaHelp-puhelinneuvonnan siirtymävaihe takaisin kirjallisiin vastauksiin on nyt päättynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että tästä lähtien kaikilta HetaHelpin käyttäjiltä vaaditaan kirjallinen suostumuksenanto tietojenkäsittelyyn. Suostumuksenanto tulee tehdä ennen soittoa HetaHelpiin.

Suostumuksensa tietojenkäsittelyyn voi antaa kätevästi sähköisellä lomakkeella Heta-Liiton nettisivuilla. Jos sähköisen lomakkeen käyttäminen ei ole mahdollista, voi nettisivuiltamme myös tulostaa paperiversion lomakkeesta. Täytetty lomake palautetaan Hetan toimistoon (Hämeenkatu 3A, 20500 Turku).

Vaikka et juuri nyt tarvitsisikaan Hetan neuvontapalveluita, kannattaa suostumus käydä antamassa jo valmiiksi. Tällä tavalla varmistat mahdollisimman nopean neuvontapalveluiden käytön, jos tarve kiireelliselle avulle jossain vaiheessa tulee.

Huom.! Suostumus tietojenkäsittelyyn tulee antaa vain kerran. Eli jos olet jo aiemmin täyttänyt suostumuksenantolomakkeemme, sinun ei tarvitse täyttää sitä enää uudelleen.


Vammaisfoorumi vaatii: Vammaisten ihmisten itsenäisyyden pitää toteutua vuoden jokaisena päivänä

Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2015 - Vammaisfoorumi vaatii: Vammaisten ihmisten itsenäisyyden pitää toteutua vuoden jokaisena päivänä

Suomi viettää itsenäisyyspäivää tänä vuonna 98. kertaa, mutta vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet ovat edelleen maassamme lapsenkengissä. Suomessa asuvien vammaisten ihmisten oikeus itsenäiseen elämään toteutuu harvoin ja vielä harvemmin meillä on oikeus osallistua itseämme koskevaan päätöksentekoon.

Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisille ihmisille on tarjottava yksilöllisiä tarpeita vastaavia asumis- ja muita palveluja sekä riittävästi toisten ihmisten antamaa apua korvaamaan toimintakyvyn rajoitteita. Yhdenvertaiset ja täysimääräiset ihmisoikeudet on ulotettava koskemaan myös ihmisiä, joilla on jokin vamma.

3.12. vietetään Kansainvälistä vammaisten päivää. Vammaisfoorumi haluaa nostaa keskusteluun vammaisten ihmisten oikeuden itsenäiseen elämään. Itsenäisyyden edellytys on itsemääräämisen toteutuminen.

Henkilökohtainen apu on yksi keskeisiä itsenäisen elämän mahdollistavia oikeuksia. Itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö on myös apuna itsenäisen elämän tukemisessa.

Tarvitsemme itsenäisyyttä, ihmisoikeuksia ja palveluja, että voimme osallistua yhteiskuntaan.   Vammaisten ihmisten osallistuminen on usein kiinni siitä, että saamme oikeudenmukaisesti tarvitsemamme palvelut. Ilman apua, tukea ja palveluja jäämme helposti ulkopuolelle. Silloin emme voi tehdä itsenäisiä päätöksiä, kouluttautua, työllistyä, asua, liikkua, harrastaa ja osallistua yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa. Liikkumisessa, näkemisessä, kuulemisessa ja ymmärtämisessä auttavat välineet ja palvelut mahdollistavat sen, että vammaiset ihmiset voivat toimia ja osallistua niin kuin muutkin ihmiset. Palvelut mahdollistavat vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Vammaisfoorumi ja sen suomalaiset vammaisjärjestöt aloittavat 3.12. päivien laskemisen siihen, miten pitkään meidän vielä täytyy odottaa lähes kymmenen vuoden lisäksi, ennen kuin Suomi ratifioi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen.

Vaadimme, että Suomi takaa kaikille ihmisoikeudet yhdenvertaisesti ja täysimääräisesti.

Vammaisfoorumi on 32 vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, joka edustaa 320 000 vammaisen suomalaisen ääntä.

Lisätietoja:  www.vammaisfoorumi.fi
Facebook: http://on.fb.me/1MT6wyA
Twitter: #itsenäisyyttäon, #självständighetär


Muutoksia Hetan neuvontapalveluissa

Heta-Liiton kaikille avoimen neuvontapalvelun HetaHelpin käyttöön tulee muutoksia 2.11. alkaen.

Olemme kuluvan vuoden aikana kehittäneet Hetan neuvontapalveluita, minkä vuoksi HetaHelp-puhelinneuvonnasta saadut kirjalliset vastaukset ovat olleet jonkin aikaa pois käytöstä. Uudistustyö alkaa nyt olla loppusuoralla, joten 2.11.2015 alkaen HetaHelpistä saa taas kirjallisen vastauksen puhelun jälkeen. Palvelun käyttäjä saa kirjallisen vastauksen usein jo saman päivän aikana tai noin 1-3 päivän kuluessa.

Jatkossa kaikilta Hetan neuvontapalveluiden käyttäjiltä edellytetään suostumuksen antamista tietojenkäsittelyyn. Tämä on henkilötietolain vaatima menettely. Suostumus annetaan vain kerran, ja sen voi tehdä sähköisesti Neuvontapalvelut-sivulla.

Siirrymme kirjallisten vastausten antamiseen siten, että marras- ja joulukuu ovat vielä siirtymävaihetta. Vielä loppuvuoden 2015 aikana HetaHelpiä voi käyttää, vaikka ei olisikaan ehtinyt täyttää suostumuksenantolomaketta, mutta tällöin saa neuvontaa ainoastaan puhelimitse. Ne, jotka ovat jo ehtineet täyttää suostumuksenantolomakkeen, saavat jo marras- ja joulukuun aikana neuvontaa sekä puhelimitse että vielä kirjallisen vastauksen puhelun jälkeen. Vuoden 2016 alusta alkaen suostumuksenanto vaaditaan kuitenkin kaikilta palvelun käyttäjiltä, ja tällöin kirjallisen vastauksen saavat kaikki HetaHelp-palvelun käyttäjät.

HetaHelp palvelee joka arkipäivä klo 9-11 puhelinnumerossa 02 4809 2401. Puhelun hinta on vain normaali puhelinpalvelumaksu. HetaHelpissä kysymyksiin henkilökohtaisen avustajan työnantajuudesta vastaavat aina siihen koulutetut lakimiehet. HetaHelp on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama.

Ota yhteyttä HetaHelpiin!
puh. 02 4809 2401 arkisin klo 9-11

Lisätietoja palvelusta:
Neuvontapalvelut-sivut


Avustajien palkkoja korotetaan työehtosopimuksen mukaisesti lokakuussa

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen (1.6.2014–31.3.2016) 10 § mukaan työntekijöiden henkilökohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.10.2015 0,4 prosenttia.

Palkankorotus koskee vain niitä työntekijöitä, jotka ovat Heta-Liittoon kuuluvan työnantajan työntekijöitä. Lisäksi palkankorotus koskee niitä työntekijöitä, joiden työnantaja on sopimuskauden aikana kuulunut Heta-Liittoon, vaikka hän olisi sittemmin jäsenyydestä eronnut.

Palkankorotus tulee huomioida palkanlaskennassa. On tärkeää, että työnantajana muistutat palkanlaskentaa hoitavaa tahoasi (kunnan palkanlaskenta tai tilitoimisto) sekä kuntasi vammaispalvelua palkankorotuksesta.

Lisätietoja:
HetaHelp-puhelinneuvonta
arkisin klo 9-12
puh. 02 4809 2401


HETA-LIITTO 10 VUOTTA!


Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta Heta-Liiton perustamisesta ja 5 vuotta HetaHelp-palvelun avaamisesta. Heta-Liiton ja HetaHelpin pitkän taipaleen kunniaksi haluamme toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi juhlaseminaariin ja juhlaillalliselle Helsinkiin! Juhlatilaisuus  järjestetään Helsingissä Original Sokos Hotel Presidentissä  (Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki) 10.10.2015 klo 13 alkaen.

Kaikille avoin ja maksuton juhlaseminaari klo 13.00–17.30

Seminaarilla juhlistetaan työnantajamallin totuuden torven HetaHelpin kuluneita vuosia teemalla ”Henkilökohtaisen avun työnantajamalli – ennen, nyt ja tulevaisuudessa”. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Seminaarin juontaa toimittaja Pirjo Kauppinen.

Seminaarin ohjelma:
Voit ladata ohjelman pdf-tiedostona tästä.

13.00 HETAHELP 5 VUOTTA -JUHLAPUHE / Sanna-Kaisa Patjas, puheenjohtaja, Heta-Liitto

Raha-automaattiyhdistyksen tervehdys / Alpo Rivinoja, sisäisten palveluiden johtaja, RAY

13.30 TYÖNANTAJAMALLI SOSIAALIPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPANA – ERIKOINEN, MUTTA VÄLTTÄMÄTÖN KUMMAJAINEN 

Miksi Heta-Liitto piti perustaa? / Jarmo Tiri, Heta-Liiton emeritus-puheenjohtaja

Miksi työnantajamalli? / Elina Akaan-Penttilä, Heta-Liiton emeritus-puheenjohtaja

Vammaispalvelut lainsäätäjän näkökulmasta / Tuula Haatainen, kansanedustaja, sosiaali- ja ter veysvaliokunnan puheenjohtaja

Yksi laki, monta tarvetta / Merja Heikkonen, vt. neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, valtakunnallinen vammaisneuvosto

Keskustelua

15.40 KAHVITAUKO

16.10 ONKO TYÖNANTAJAMALLI KALLIS VAI HALPA? IDEOINTIA TALOUDEN JA OIKEUDEN KYTKÖKSISTÄ 

Sosiaaliset perusoikeudet ja talous / Pauli Rautiainen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto

Taloudellisia näkökulmia sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseen – erityisesti vammaispalvelut / Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö

17.10 Yhteenveto ja keskustelu

17.30 Tilaisuus päättyy

Omakustanteinen juhlaillallinen klo 18.00–24.00

Seminaarin jälkeen jatketaan entistä juhlavammalla otteella ja nautitaan juhlaillallinen Heta-Liiton 10-vuotisen taipaleen kunniaksi. Juhlaillallisella tarjoillaan Hotelli Presidentin monipuolinen Show-buffet ja viihteestä vastaavat The Voice Kids -ohjelmasta tuttu Niilo Turunen sekä Tuukka ja Joose Ojala. Tule mukaan muistelemaan menneitä, nauttimaan hyvästä ruoasta, ohjelmasta ja seurasta!

Juhlaillallista varten myydään illalliskortteja hintaan 40 €/kpl. Hinta sisältää alkukuohujuoman, ruoan ja alkoholittomat perusruokajuomat. Samassa tilassa olevasta baarista voit ostaa muita ruokajuomia (virvoitusjuomat, viinit ym.) kätevästi itse.

Showbuffet:
Vihersalaattia
Tomaatti-sipulisalaattia 
Katkarapu-pastasalaattia 
Tapas-perunasalaattia 
Cajun paahdettua lohta ja salsaa 
Coleslawta
Revittyä porsasta ja ruisnachoja 
Marinoituja oliiveja
Talon leipälajitelma 
Kanaa romesco-kastikkeessa ja kasviskvinoaa (L, G) 
Cookie-keksejä ja minituulihattuja, kahvia ja teetä 

Ilmoittautuminen

Seminaariin ja juhlaillalliselle tulee ilmoittautua etukäteen. Viimeinen ilmoittautumispäivä kumpaankin on 17.9.2015. Koska osa vieraista osallistuu vain seminaariin tai juhlaillalliselle, tulee kumpaankin ilmoittautua erikseen.

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Heta-Liiton nettisivuilla osoitteessa www.heta-liitto.fi. Etusivun vasemmassa laidassa kysytään ”palvelutunnusta”, jonka avulla pääsee ilmoittautumaan. Maksuttoman seminaarin palvelutunnus on 10SEMINAARI ja omakustanteisen juhlaillallisen palvelutunnus on 10JUHLA.

Juhlaillallinen tulee maksaa Heta-Liiton pankkitilille 7 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Illalliskortti 40 €/henkilö maksetaan Heta-Liiton tilille: FI64 1745 3000 0043 35 (Nordea). Huom.! Maksaessa ei käytetä viitenumeroa, mutta viestikentän viesti on pakollinen. Kirjoita viestikenttään tapahtuman koodi 10JUHLA sekä ilmoittautujan etu- ja sukunimi.

Tilaisuudessa on paikalla yleisavustajia.

Jos ilmoittautuminen Heta-Liiton nettisivujen kautta ei onnistu esim. apuvälineen käytön vuoksi, voi ilmoittautumisen tehdä myös suoraan Hetan tapahtumakoordinaattorille Kirsi-Maria Malmlundille joko puhelimitse (arkisin klo 9-11 puh. 02 4809 2400) tai sähköpostitse (kirsi-maria.malmlund@heta-liitto.fi).

Majoitus

Original Sokos Hotel Presidentistä on varattu Heta-Liiton nimissä kiintiö ajalle 10.10.-11.10.2015.

Majoituksen hinnat:  1hh: 132 euroa, 2 hh: 147 euroa. Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, hotelliasukkaiden saunavuoro ja arvonlisävero. Hinnasta ei myönnetä kanta-asiakasetuja eikä -bonusta. Hotellihuone on käytettävissä tulopäivänä klo 15.00 alkaen lähtöpäivään klo 12.00 saakka. Huonekiintiö on voimassa la 26.9.2015 klo 20.00 asti, joten varaathan huoneesi ennen sitä. Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan (maksu käteinen, pankkikortti, luottokortti).

Varaukset: puh. 020 1234 600, sähköposti sokos.hotels@sok.fi. Mainitse varatessasi kiintiötunnus HETA.

Lisätiedot

Kirsi-Maria Malmlund, tapahtumakoordinaattori, Heta-Liitto
puh. 02 4809 2400 ark. klo 9-11 / kirsi-maria.malmlund@heta-liitto.fi
www.heta-liitto.fi / www.facebook.com/hetaliitto / www.twitter.com/hetaliitto


Heta-Liitolle uusi varapuheenjohtaja

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry täydensi hallitustaan ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa Järvenpäässä 1.9.2015 entisen varapuheenjohtajan erottua hallituksesta. 

Heta-Liiton uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin laukaalainen Jan Hänninen, joka on jo toiminut Hetan hallituksen jäsenenä kuluvana kautena. Tätä ennen Janilla on kaksi vuotta kokemusta Hetan hallituksen varajäsenenä toimimisesta.

Hännisen siirryttyä varapuheenjohtajaksi hallituksen varajäsenenä alkukauden toiminut Pekka Sutinen valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Uudeksi varajäseneksi valittiin äänestyksen kautta Paula Anttila Teuvalta.

Kiitos paljon kaikille kokouksessa mukana olleille ja paljon onnea valituille!


Uudella videolla käsitellään kokemuksia henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Työnantajuus lisää vaikeavammaisen vastuita ja vapauksia, mutta millaista se on käytännössä? Monet tarvitsevat henkilökohtaista avustajaa monta tuntia päivässä, useat ympäri vuorokauden. Miltä tuntuu toimia työnantajana henkilölle, jonka kanssa on niin tiiviisti tekemisissä? Millaisia asioita se mahdollistaa? Tuoko se mukanaan myös vaikeita hetkiä? Entä miltä tuntuu toimia henkilökohtaisena avustajana omalle pomolleen?

Hetan toinen opetusvideo on nyt julkaistu! Videolla kuullaan erilaisia kokemuksia henkilökohtaisen avun työnantajamallista. Huom. videoon saa tekstityksen videoruudun oikean alakulman valikosta, kohdasta ”Asetukset”.

 

Annattehan meille myös palautetta videosta? Sillä tavalla voimme tulevilla videoilla vastata mahdollisimman hyvin teidän tarpeisiinne ja toiveisiinne. Palautetta voi antaa nimettömänä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/7B969583765D0E9D.par.


Ylimääräinen yhdistyksen kokous 1.9.2015 klo 18.00

Heta-Liiton hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. Kokouksessa valitaan Heta-Liitolle uusi varapuheenjohtaja eronneen varapuheenjohtajan tilalle. Varapuheenjohtajan valinnasta riippuen hallitukseen voidaan valita myös uusi jäsen tai varajäsen.

Kokous pidetään Järvenpään kirjastossa (Tyyni Tuulio -sali, Kirjastokatu 8, 04410 Järvenpää) tiistaina 1.9.2015 klo 18.00. Kokoustila on esteetön ja paikalla on yleisavustaja. Jäsenet ovat saaneet ilmoittautumisohjeet joko sähköpostitse tai kirjepostilla.

Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi kaikki Hetan jäsenet - varsinaiset, kandidaatti- ja kannattajajäsenet.


Heta-Liitto ryhtyi toimenpiteisiin henkilökohtaisen avun työnantajamallin kehittämiseksi

 Heta-Liitto ryhtyi toimenpiteisiin työnantajamallin kehittämiseksi

Heta-Liiton mielestä henkilökohtainen apu on tärkein vammaispalvelu. Henkilökohtainen apu mahdollistaa vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen vapauden ja itsemääräämisoikeuden. Palvelu auttaa konkreettisesti tuhansia vaikeavammaisia henkilöitä osallistumaan yhteiskuntaan. Henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyy kuitenkin vaikeavammaisten työnantajien oikeusturvaan liittyviä merkittäviä ongelmia. Nämä eivät johdu itse mallista, vaan lainsäädännön aukoista, riittämättömästä toimeenpanon ohjeistuksesta ja toimeenpanossa (kunnissa) ilmenevistä epäkohdista. Heta-Liitto on tänään 16.6.2015 ryhtynyt työnantajamallin pelastamiseksi ja edistämiseksi ja vaikeavammaisten ihmisten itsenäisen elämän turvaamiseksi seuraaviin toimenpiteisiin.

1) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaispalvelulainsäädäntötoimista 
2) Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille työnantajamalliin kytkeytyvän ohjaus- ja auttamisvelvoitteen yksityistämisen valvonnan laiminlyönnistä (STM, Valvira, aluehallintovirastot)
3) Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille työnantajamalliin kytkeytyvän ohjaus- ja auttamisvelvoitteen toteuttamisesta Turun vammaispalvelussa
4) Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille työnantajamallin palkkahallinnon ja työterveyshuollon järjestämisen valvonnan laiminlyönnistä (STM, Valvira, aluehallintovirastot) sekä Helsingin, Jyväskylän, Laukaan ja Oulun kuntien ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän vammaispalveluiden toimeenpanon ongelmista

Tiivistelmä Heta-Liiton toimenpiteistä 16.6.2015: pdf - rtf
Heta-Liiton lausunto vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista: pdf
Kantelu 1: pdf
Kantelu 2: pdf
Kantelu 3: pdf
Työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunto: pdf
Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään lausunto: pdf
Mediatiedote Heta-Liiton toimenpiteistä: pdf - rtf

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas
puh. 050 408 0225
sanna-kaisa.patjas@heta-liitto.fi


KANNANOTTO: Henkilökohtaisen avun erilaiset järjestämistavat otettava käyttöön

Kynnys ry, Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry, Honkalampi-säätiö ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö julkaisivat 18.5.2015 kannanottonsa henkilökohtaisen avun kehittämisen puolesta. Tärkeää on ottaa nykyistä kattavammin käyttöön avun erilaiset järjestämistavat ja selvittää aidosti asiakkaan mielipide.

Lue koko kannanotto tästä linkistä (pdf-tiedosto).

Kannanoton kanssa kuntiin toimitettiin uusi henkilökohtaisen avun järjestöjen yhteinen esite, jonka avulla henkilökohtaisen avun saajat toivottavasti löytävät entistä paremmin järjestöjen palveluiden ja muun toiminnan pariin. Esitteen voi ladata tästä linkistä (pdf-tiedosto).


HetaHelp-kiertue 2015

HetaHelp-kiertue saapuu viiteen kaupunkiin 

Heta-Liiton HetaHelp-kiertue saapuu tänä vuonna viiteen kaupunkiin kertomaan vammaisten henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kiertueella käsitellään mm. työsopimuksen tekemiseen liittyviä asioita, työsuhteen päättämiseen liittyviä mahdollisia kompastuskiviä sekä yleisiä työnantajamalliin liittyviä ongelmakohtia. Tule mukaan kuuntelemaan ja kyselemään! Tilaisuudet vetää Heta-Liiton juristi ja mukana on myös paikallisista vammaispalveluista vastaava henkilö.

Aikataulu:

Turku 18.5. klo 12–16
Scandic Julia, 2. kerros, Julin 1 ja 2, Eerikinkatu 4, 20100 Turku

Kuopio 20.5. klo 14–18
Kansalaisopiston Sali, Puistokatu 20, 70110 Kuopio
Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.5.

Mikkeli 21.5. klo 12–16
Lähemäki-Sali, Lähemäenkatu 7, Mikkeli
Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.5.

Rovaniemi 25.5. klo 12–16
Hotelli Rantasipi Pohjanhovin Kongressisali, Pohjanpuistikko 2, 96200 Rovaniemi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.5.

Espoo 27.5. klo 12–16
Design Factory, Betonimiehenkuja 5c, 02150 Espoo
Viimeinen ilmoittautumispäivä 20.5.

Kaikki kiertueen tilaisuudet ovat esteettömiä ja paikalla on kaksi yleisavustajaa. Tilaisuudet on suunnattu henkilökohtaisten avustajien työnantajille, henkilökohtaisille avustajille, kuntien vammaispalveluiden työntekijöille ja kaikille muille henkilökohtaisesta avusta kiinnostuneille. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Kiertueen materiaali

Kiertueen materiaali on katsottavissa ja luettavissa Työnantajalle-sivulla.


Lämpimästi tervetuloa!

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaan HetaHelp-toimintaan kuuluu Heta-Liiton toteuttama, kaikille avoin ja maksuton HetaHelp-puhelinneuvontapalvelu, jossa juristit neuvovat henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyvissä asioissa. Puh. 02 4809 2401 joka arkipäivä klo 9-12.Heta-Liitto kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Kemin ja Lohjan vammaispalveluista
Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry on 16.3.2015 jättänyt eduskunnan oikeusasia-miehelle kaksi kantelua, jotka koskevat henkilökohtaisen avun eri järjestämistapojen saatavuutta, palkan-laskennan järjestämistä ja työehtosopimuksen noudattamista Kemissä ja Lohjalla. 

Kemin henkilökohtaisen avun toimintaohjeessa useita ongelmia

Heta-Liitto on huomannut, että Kemin henkilökohtaisen avun toimintaohje sisältää useita lainvastaisia kohtia. Ohjeiden perusteella kunnan asukas saa virheellisiä tietoja henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja mahdol-lisuudesta päästä palvelun piiriin.

Henkilökohtainen apu on ollut Kemissä saatavilla pääsääntöisesti vain siten, että vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajansa työnantajana. On mahdollista, että vammainen henkilö on tahtomattaan joutunut työnantaja-asemaan eikä hänen omaa mielipidettään ole kuultu.

Lisäksi henkilökohtaisen avun toimintaohjeessa virheellisesti väitetään, että henkilökohtaisen avun myöntä-minen edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä ja halua toimia työnantajana. Subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun on turvattu vammaispalvelulaissa riippumatta siitä, kykeneekö tai haluaako vaikea-vammainen henkilö toimia työnantajana. 

Lohjalla palkat viivästyvät eivätkä kaupungin rahat riitä tilitoimiston palveluihin

Toinen Heta-Liiton tekemä kantelu koskee henkilökohtaisten avustajien palkanmaksua ja palkkahallinnon järjestämistä Lohjalla. Kantelussa Heta-Liitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä myös esittämään hyvitystä niille vaikeavammaisille, jotka ovat itse vastanneet palkkahallinnon järjestämisestä tai joiden henkilökohtais-ten avustajien palkat ovat viivästyneet.

Lohjan kaupunki on tällä hetkellä järjestänyt henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun siten, että työnan-tajien puolesta palkanlaskennan hoitaa kaupungin kilpailuttama tilitoimisto. Osa työnantajista hoitaa kuiten-kin palkkahallinnon itse. Kaupunki on ilmoittanut Heta-Liitolle, että tilitoimiston käytöstä aiheutuvia kuluja ei ole ”nykyisessä taloudellisessa tilanteessa” mahdollista lisätä. Jatkossa kaupunki pyrkisi ohjaamaan työnanta-jia hoitamaan palkanlaskennan itse. 

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus tarvittaessa ohjata ja auttaa vaikeavammaista henkilöä avustajan palk-kaukseen liittyvissä asioissa. Heta-Liitto katsoo, että vammaispalvelulain ja sosiaalihuollon muun lainsäädän-nön tarkoitusten toteutuminen edellyttää sitä, että henkilökohtaisen avustajan työnantajan on mahdollista saada palkkahallinto järjestetyksi kunnan korvaamana. Kunta ei voi edellyttää, että henkilökohtaisen avun käyttäjä tai hänen omaisensa hoitaisivat palkkahallinnon itse. 

Ongelmana Lohjalla on myös se, ettei kunta noudata työehtosopimuksen mukaista palkanmaksun aikataulua. Heta-Liitto muistuttaa, että työehtosopimus sitoo työnantajaa myös palkanmaksun aikataulun osalta ja kun-nan tulee mahdollistaa työehtosopimuksen toteutuminen.

Hetan ensimmäinen opetusvideo on julkaistu. Millaista on henkilökohtaisen avustajan työnantajuus?

Miten toimii henkilökohtaisen avun työnantajamalli?
Mitä tarkoitetaan työelämän peruspelisäännöillä?
Miten työnantajan ja työntekijän suhde eroaa muista ihmissuhteista?
Miten erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin kannattaa valmistautua henkilökohtaisen avustajan kanssa?

Heta-Liiton toteuttama ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama opetusvideohanke on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäinen opetusvideo on nyt kaikkien katsottavissa ja hyödynnettävissä. Videon ”Työsuhteen pelisäännöt ja roolit” voi katsoa Työnantajalle-sivulla tai Hetan YouTube-kanavalla. Huom.! Videon tekstityksen saa päälle ja pois videoruudun oikean alakulman valikosta.

Ensimmäisellä videolla käsitellään työsuhteen pelisääntöjä, joita määrittävät lainsäädäntö, työehtosopimus, työsopimus sekä tietysti työantajan ja työntekijän jokapäiväinen toiminta. Videolla käydään läpi henkilökohtaisen avun työnantajamallin perusperiaatteita sekä työnantajan ja työntekijän oikeudellisia ja sosiaalisia rooleja.

Asiantuntijoina videolla esiintyvät psykologi Susa Kalliomaa ja valmentaja, kouluttaja Marika Tammeaid. Lisäksi videon tuotantovaiheessa asiantuntijoina ovat toimineet Hetan lakimiehet. 

Keräämme videosta palautetta Webropol-kyselyllä. Palautteen voi jättää nimettömänä, ja sitä hyödynnetään seuraavien videoiden teossa sekä Raha-automaattiyhdistykselle raportoinnissa. Palautetta voi lähettää myös sähköpostitse Hetan tiedottajalle (katja.keto@heta-liitto.fi).


Heta-Liitto kanteli Helsingin vammaispalvelun henkilökohtaisen avun oppaasta - Oppaassa räikeitä asiavirheitä

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto on 3.3.2015 tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Helsingin vammaispalvelun asiakirjasta ”Opas henkilökohtaisten avustajien työnantajille Helsingissä”. Heta-Liitto on käynyt oppaan läpi ja arvioinut sen asiasisältöä oikeudellisesta näkökulmasta. 

Heta-Liitto katsoo, että oppaassa on lukuisia asiavirheitä, jotka ovat omiaan johtamaan vaikeavammaista työnantajaa harhaan. Esimerkiksi työsopimuksen irtisanomiseen liittyen oppaassa on väärää tietoa. Suoranaisten asiavirheiden lisäksi opas sisältää lakiin perustumattomia kannanottoja tiettyjen kustannusten korvattavuuteen. Esimerkiksi oppaan mukaan helsinkiläiset vaikeavammaiset, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua matkalla, voivat saada taloudellista tukea henkilökohtaiseen apuun ulkomaan loma- tai virkistysmatkojen osalta vain 1-2 kertaa vuodessa. Tällainen rajaus ei Heta-Liiton näkemyksen mukaan perustu lakiin.

Kuntalain, sosiaalihuollon asiakaslain ja vammaispalvelulain perusteella vammaispalvelulla on varsin laaja tiedottamis-, neuvonta-, ohjaus- ja auttamisvelvollisuus. Näiden toteuttamisessa annettujen tietojen tulee olla oikeita ja ymmärrettäviä. Heta-Liiton käsityksen mukaan Helsingin vammaispalvelun opas ei täytä lain velvoitteita ja on omiaan vaarantamaan vaikeavammaisten helsinkiläisten oikeuden perustuslain turvaamaan oikeuteen välttämättömään huolenpitoon.  Tämän vuoksi opas on nyt saatettu laillisuusvalvojan käsittelyyn eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Oppaaseen voi tutustua Helsingin kaupungin internetsivustolla.

Hetan kantelu: pdf-tiedosto, rtf-tiedosto


Heta-Liitto on huolissaan vammaislainsäädännön valmistelusta

Vammaislainsäädännön uudistaminen on edelleen kesken, ja Heta on huolissaan lainvalmistelusta. Haluamme varmistaa, että henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskeva sääntely saadaan täsmälliseksi, jotta se on myös toteutuksen kannalta toimiva. 

Heta tapasi keskiviikkona 17.12.2014 akatemiaprofessori Kaarlo Tuorin, työoikeuden professori Seppo Koskisen ja presidentti Pekka Hallbergin, ja kävi heidän kanssaan hyvän keskustelun henkilökohtaisen avun työnantajamallia koskevan lainsäädännön ongelmista. Palaverissa Tuorin, Koskisen ja Hallbergin kanssa teimme hyvän suunnitelman siitä, miten tästä päästään eteenpäin. Kuulette pian lisää!


Vasemmalta presidentti Pekka Hallberg, lakimies Tanja Alatainio, lakimies Jukka Kumpuvuori, Heta-Liiton hallituksen jäsen, puheenjohtaja 1.1.2015 alkaen Sanna-Kaisa Patjas, työoikeuden professori Seppo Koskinen, akatemiaprofessori Kaarlo Tuori, Heta-Liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri.


Heta-Liitolle valittiin puheenjohtajisto ja hallitus vuosiksi 2015-2016

Heta-Liiton syyskokous pidettiin 20.11.2014 Helsingissä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

Heta-Liiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2015-2016 valittiin hyvinkääläinen Sanna-Kaisa Patjas, joka on toiminut Hetan hallituksessa viimeiset kaksi vuotta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kenneth Ekholm Sipoosta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Jan Hänninen, Pyry Niemelä, Pirjo Viitanen sekä varajäseneksi Pekka Sutinen.


Heta-Liiton puheenjohtaja 2015-2016 Sanna-Kaisa Patjas


Heta-Liiton uusi hallitus vasemmalta oikealle: varapuheenjohtaja Kenneth Ekholm, varajäsen Pekka Sutinen, puheenjohtaja Sanna-Kaisa Patjas ja hallituksen jäsenet Pyry Niemelä, Pirjo Viitanen ja Jan Hänninen

 


Tervetuloa Hetan syyskokoukseen 20.11. klo 17.30!

Heta-Liiton sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 20.11.2014 klo 17.30 Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa (Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki). Paikka on esteetön ja paikalla on yksi yleisavustaja. Kokouksessa mm. vahvistamme Hetan toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ensi vuodelle. Lisäksi valitsemme Hetan hallitukseen kahden vuoden kaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen. Kokouksessa päätetään siis merkittävistä asioista, joten on tärkeää olla paikalla tekemässä yhteisiä päätöksiä! Läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla jäsenillä, mutta äänioikeus on vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.

Kaikille Hetan jäsenille on lähetetty kokouskutsu joko kirjepostina tai sähköpostina. Kutsun mukana on lähetetty palvelutunnus, jonka syötettyäsi tämän sivun vasemman laidan kenttään pääset ilmoittautumaan kokoukseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.11.2014.

Kokouskutsun yhteydessä lähetimme kaikille hetalaisille soveltamisalalomakkeen. Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen soveltamisala muuttui 1.6.2014. Heta-Liitto ja JHL ovat sopineet seuraavansa, kuinka paljon soveltamisalan muutoksen perusteella Heta-Liittoon tulee uusia jäseniä. Toivomme siis niitä työnantajia, jotka eivät saa korvausta vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, toimittamaan lomakkeen täytettynä Hetan toimistoon. Tiedon voi ilmoittaa myös soittamalla (arkisin klo 9-11 puh. 02 4809 2400).


Heta-Liitto ottaa neuvontapalveluissaan käyttöön suojatun sähköpostin

Heta–Liitto lähettää maanantaista 3.11. lähtien oikeudellista neuvontaa tai muuten luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostit niin sanottuna suojattuna sähköpostina. Suojattu sähköposti otetaan käyttöön vahvistamaan entisestään tietoturvaa. Jäsentiedotteet ja muu ajankohtaistiedotus lähetetään edelleen normaalisti sähköpostitse.

Näin toimit suojatun sähköpostin kanssa:
- Avaa suojattu viesti sähköpostilaatikkoosi tulleen ilmoituksen linkistä.
- Viesti säilyy annetussa osoitteessa 14 vuorokautta lähetyspäivästä. 
- Viestin voi avata uudelleen vain siltä laitteelta, jolta se ensimmäisen kerran avataan. 
- Kun haluat säilyttää viestin, voit tallentaa viestin omalle koneellesi tai tulostaa sen.
- Osoitteesta alavastaa@heta-liitto.fi tulleeseen sähköpostiin ei voi vastata. Vaikka saamasi sähköpostin lukutilassa näkyvät painikkeet ”vastaa” ja ”vastaa kaikille”, osoitteeseen alavastaa@heta-liitto.fi lähetetyt viestit eivät välity kenellekään.
- Mikäli haluat esittää Hetan lakimiehille lisäkysymyksen tai kokonaan uuden kysymyksen, ole yhteydessä HetaHelp!-neuvontapalveluun tai sähköpostineuvontaan (vain jäsenet).

Tarkemmat ohjeet suojatun sähköpostin lukemisesta: pdf ja rtf


Heta-Liitto lausui SOTE-uudistuksesta

Heta–Liitto antoi lausuntonsa meneillään olevasta SOTE-uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriölle 14.10.2014. Lähtökohdiltaan Heta pitää SOTE-uudistusta myönteisenä mahdollisuutena. On kuitenkin ongelmallista, että lakiluonnoksen perusteluissa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tehostaminen on sinällään toivottavaa. Heta-Liitto kuitenkin korostaa, että uudistuksen yhteydessä tulee ehdottomasti varmistua siitä, että tehokkuus haetaan hallinnollisista prosesseista, ei itse palvelujen tuottamisesta.

Keskittäminen kasvattaisi erityisosaamista

SOTE-uudistus mahdollistaa tehtäväkokonaisuuksien keskittämisen ja toisaalta myös nk. teemalliset kuntayhtymät.

Lakiluonnoksessa mainitut keskittämismahdollisuudet ovat Hetan mielestä myönteinen suunta, mutta niihin liittyviä termejä tulee selventää. Kunhan keskittämisen perusteet säädetään lailla, Heta katsoo, että henkilökohtaisen avun työnantajamallin hallinnollisen toimeenpanon keskittäminen valtakunnallisesti olisi hyvä ratkaisu. Hallinnollisilla toimeenpanoilla tarkoitamme esim. palkkahallinnon hoitamista sekä ohjaus- ja auttamisvelvoitteesta huolehtimista.

Myös nk. teemalliset kuntayhtymät ovat Hetan mielestä lähtökohdiltaan hyvä ratkaisu. Tällä tarkoitetaan esim. henkilökohtaisen avun keskittämistä tiettyyn kuntayhtymään. Tällainen keskittäminen olisi henkilökohtaisen avun työnantajamallin kannalta erittäin toivottavaa. Se edesauttaisi mm. palvelusuunnitelmaprosessissa tarvittavan erityisosaamisen kasvattamista. Heta kuitenkin korostaa, että alueellisen yhdenvertaisuuden sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi tulisi laissa säätää tarkemmin, millaisissa tilanteissa palveluita voidaan järjestää teemallisen kuntayhtymän kautta. Erittäin tärkeää on huomioida, että jos henkilökohtaista apua keskitetään teemallisiin kuntayhtymiin, tulee kuntayhtymällä todella olla riittävä osaamistaso kyseisen palvelun tuottamiseen. 

Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen ja osallistamismahdollisuudet taattava

Lisäksi Heta esittää huolensa siitä, että hallituksen esitysluonnoksessa ei ole huomioitu subjektiivisten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveysalueiden rahoituksessa. Rahoituksen järjestämistapa ei saa vaikuttaa subjektiivisten oikeuksien tai ylipäätään sosiaalipalvelujen tosiasialliseen toteutumiseen.

Huomionarvoista on myös, että YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisia koskevaa päätöksentekoa tehdessä tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.

Lue koko lausunto pdf-tiedostona tästä.


Mediassa keskustelunaiheena Turun kaupungin epäselvä tapa järjestää henkilökohtaista apua

Turun Sanomat uutisoi 29.9.2014 Turun kaupungin tavasta järjestää henkilökohtaista apua työnantajamallilla ja avustajapalvelulla. Turun Sanomien artikkelissa tuodaan esiin, että joissakin tapauksissa vaikeavammaiset pakotetaan työnantajamalliin vastoin heidän haluaan tai kykyään toimia työnantajana. Esimerkkinä artikkelissa käytetään Turun kaupunkia, jossa on huhtikuuhun 2014 asti ollut käytössä nk. avustajapalvelu. Kyse on henkilökohtaisen avun järjestämistavasta, jota vammaispalvelulaki ei tunnista ja joka on työlainsäädännön vastainen.

Kuten Turun Sanomien artikkelissa kerrotaan, Turussa on huhtikuuhun 2014 asti satojen vaikeavammaisten avustajat työskennelleet avustajapalvelun nimissä ilman työsopimuksia. Turun kaupungin mukaan avustajan palkkaaminen toimeksiantosuhteeseen ei synnytä työsuhdetta. Heta-Liiton näkemyksen mukaan tilanne oli lainvastainen, ja Heta-Liitto teki asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Huhtikuussa 2014 Turun kaupunki korjasi avustajapalveluksi kutsumaansa käytäntöä siten, että siinä alettiin noudattaa työlainsäädäntöä. Tuolloin kaupunki ei kuitenkaan tehnyt vaikeavammaisista avun saajista yksilökohtaisia arvioita, kuten laki velvoittaa, vaan muutti kaikki toimeksiantosopimuksella henkilökohtaisen avustajan saaneet suoraan omien avustajiensa työnantajiksi. Näin ollen vaikeavammaiset eivät tulleet kuulluksi, haluavatko he ryhtyä työnantajiksi tai soveltuvatko he työnantajiksi. Heta-Liitto on tehnyt myös tästä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja pyytänyt selvittämään, onko Turun kaupunki toiminut laillisesti.

Uutisoimme aiheesta lisää, kun eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt tekemämme kantelut.


Avustajien palkkoja korotetaan työehtosopimuksen mukaisesti lokakuussa

Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen (1.6.2014–31.3.2016) 10 § mukaan työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.10.2014 0,12 € / tunti.

Palkankorotus koskee vain niitä työntekijöitä, jotka ovat Heta-Liittoon kuuluvan työnantajan työntekijöitä. Hetan jäsenten kannattaa muistuttaa palkanlaskentaa hoitavaa tahoa (kunnan palkanlaskenta tai tilitoimisto) sekä kunnan vammaispalvelua palkankorotuksesta.


Heta-Liiton lausunto Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle
Heta-Liitto lausui perjantaina 19.9.2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pyynnöstä hallituksen esityksestä, joka koskee kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymistä ja lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista. Hallituksen esitys, josta Heta-Liiton lausuntoa pyydettiin, on saatavissa eduskunnan verkkosivulta.

Heta-Liitto arvostaa, että valiokunta on antanut liitolle mahdollisuuden lausua käsityksensä asiasta. Heta-Liitto pitää kuitenkin ongelmallisena, että vammaisjärjestöjä kuullaan vasta, kun hallituksen esitys on jo laadittu. Mielestämme on tärkeää, että kaikessa lainvalmistelussa, jossa on kytköksiä henkilökohtaisten avustajien työnantajamalliin, aina jo varhaisessa vaiheessa selvittäisiin kytkösten vaikutukset työnantajien asemaan. Joka tapauksessa Heta katsoo, että ILO:n kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan yleissopimuksen ratifiointi parhaimmillaan selventää henkilökohtaisen avun työnantajamallin oikeustilaa. 

Hallituksen esityksen vaikutukset henkilökohtaisten avustajien työantajiin tulee selvittää paremmin kuin tähän mennessä on selvitetty. Hallituksen esityksessä henkilökohtaisen avun ja kotitaloustyön välinen suhde jää liian epäselväksi. Esityksessä jää epäselväksi mm. jaksotyön ja yötyön mahdollisuus. Siitä ei esimerkiksi selviä, onko jaksotyön teettäminen henkilökohtaisille avustajille mahdollista, sillä on kokonaan ratkaisematta, lasketaanko henkilökohtainen apu tässä kohtaa kotitaloustyöksi. Yötyön osalta epäselväksi jää, onko sen teettäminen mahdollista henkilökohtaisille avustajille, sillä hallituksen esityksessä puhutaan hoitotyöstä, jota henkilökohtaisen avustajan työ ei vammaispalvelulain valossa kuitenkaan lähtökohtaisesti ole.

Heta pitää tärkeänä, että jaksotyö ja yötyö olisivat mahdollisia henkilökohtaisille avustajille. Nyt tehtävä lainvalmistelu mahdollistaisi asian selvittämisen, mutta sitä ei ole tehty, vaan asia on jätetty epäselväksi. Yleisesti kaikki säännökset, jotka ovat tulkinnallisesti epävarmoja, lisäävät henkilökohtaisten avustajien työnantajien riskejä. Työnantajamallia koskevilla säännöksillä on tarkoitus turvata välttämätön huolenpito eli kyse on yksilön perusoikeuksista. Perusoikeusnäkökulmasta ongelmallisena voidaankin pitää sitä, jos tämän kaltaisissa lakihankkeissa ei kiinnitetä riittävästi huomiota säännösten konkreettiseen soveltamisalaan. Toivottavana ei voida pitää sitä, että tämän kaltaisten epäselvyyksien vuoksi esimerkiksi jaksotyön teettämisen mahdollisuus henkilökohtaisen avustajan työssä ratkeaisi vasta tuomioistuinprosessissa.

Lue koko lausunto tästä pdf-tiedostona.

Heta-Liitto ja Invalidiliitto luovuttivat STM:lle työnantajamallin korjaussarjan

 

Heta-Liitto ja Invalidiliitto luovuttivat sosiaali- ja terveysministeriölle henkilökohtaisen avun työnantajamallin korjaussarjan.

Vammaislainsäädännön uudistus on kesän aikana edennyt siihen asti, että sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi heinäkuussa lakiluonnoksen. Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry ja Invalidiliitto ry vaativat muutoksia lakiluonnokseen ja erityisesti työnantajamalliin liittyviin säädöksiin. Järjestöt luovuttivat sosiaali- ja terveysministeriölle henkilökohtaisen avun työnantajamallin säännösluonnokset tiistaina 2.9.2014.

Säännösluonnokset pohjautuvat Tanja Alatainion ja Jukka Kumpuvuoren oikeustieteelliseen tutkimukseen ”Vieteriukkodilemma” sekä Heta-Liiton neuvontatoiminnassa saatuihin asiakastapauksiin. Esitystä on käsitelty myös laajapohjaisessa vammaisjärjestön asiantuntijakokouksessa elokuussa 2014.

Heta-Liiton ja Invalidiliiton mielestä on tärkeää, että vammaisille henkilöille on saatavilla heidän tarpeensa mukainen henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Nykyisessä vammaispalvelulaissa henkilökohtaisen avustajan työnantajamallista on erittäin niukat säädökset. Heta-Liiton lakimiesten tekemässä tutkimuksissa tämän todettiin aiheuttavan moninaisia ja vakavia perusoikeudellisia ongelmia. Monista aivan keskeisistä henkilökohtaisen avun asioista puuttuu säätely kokonaan. Säätelyn niukkuus johtaa vaikeaan lain tulkintaan niin kunnissa kuin vammaisten osalta. Tästä syntyy käytännön toiminnassa epätietoisuutta, turvattomuutta sekä merkittäviä taloudellisia riskejä ja vahinkoja. Järjestöt ehdottavat selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa säätelyä henkilökohtaisen avun työnantajamallille. Se vähentäisi malliin liittyviä riskejä ja antaisi selkeät raamit kuntien toiminnalle. Nyt on aika toteuttaa henkilökohtaisen avun korjaussarja!

Tiistaina 2.9.2014 Heta-Liitto ja Invalidiliitto jättivät laatimansa säännösluonnokset sekä Heta-Liiton kesäkuussa julkistetun oikeustieteellisen tutkimuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Järjestöt edellyttävät, että niissä esitetyt valtiosääntöoikeudellisesti perustellut näkökohdat huomioidaan vammaislainsäädännön valmistelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle luovutetut säännösluonnokset


Heta-Liitto mukana vammaislakien muutoshankkeen kuulemistilaisuudessa 20.8.2014
Vammaislakien uudistus on ollut esillä jo vuosia, ja viime syksynä hanke lähti kunnolla käyntiin. Uudistuksen tavoitteena on luoda laki, joka turvaa eri vammaryhmien yhdenvertaiset palvelut.

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry on vaikuttanut uudistukseen vahvasti. Jo viime vuoden puolella Hetassa aloitettiin lakimiesten johdolla oikeustieteellinen tutkimushanke: Vieteriukkodilemma – Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin. Tutkimus on luettavissa ja ladattavissa tässä (pdf-tiedosto).

Heta-Liitto tekee tutkimushankkeen pohjalta yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa muutosehdotuksen vammaislakeihin. Muutosehdotuksen valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Vammaislakien uudistuksesta järjestetään Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuus keskiviikkona 20.8. klo 12–16.15. Heta-Liiton puheenjohtaja Jarmo Tiri pitää tilaisuudessa pyydetyn puheenvuoron klo 14.00 jälkeen. Kuulemistilaisuutta voi seurata suorana internetissä Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla. Tilaisuus on katsottavissa samassa osoitteessa tallenteena myös tilaisuuden jälkeen.Heta-Liitto julkisti oikeustieteellisen tutkimuksen

Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia henkilökohtaisen avun työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin

+ kehitystarpeet de lege ferenda  

Heta - Liitto julkisti Heta-Liiton lakimiesten OTM, FM Tanja Alatainion ja OTM Jukka Kumpuvuoren tutkimuksen henkilökohtaisen työnantajamallista ja sen häiriötilanteista. Voit ladata tutkimuksen tästä. Tutkimuksen tuloksiin perustuen julkistettiin myös lainsäädännön kehittämisehdotukset, voit tutustua niihin tästä.  Seuraa tapahtuma videolta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi toimittaja Krista Taubert. Tilaisuudessa esiintyivät tutkimuksen tekijöiden lisäksi Pekka Hallberg, korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidentti,  Johannes Koskinen, kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö, Johanna Karimäki, kansanedustaja, eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Marja Pihnala, toimitusjohtaja, Invalidiliitto ry sekä Jarmo Tiri, puheenjohtaja Heta-Liitto. Pekka Hallbergin kommenttipuheenvuoron voit myös lukea tästä.


Virheestä toiseen

TURUN KAUPUNGILLA MERKITTÄVIÄ ONGELMIA AVUSTAJA-ASIOIDEN HALLINNOISSA. LATAA TOIMINTAOHJEET KÄYTTÖÖSI. HUOM! NYT VOIT LADATA HAKEMUKSEN, JOKA TULEE TOIMITTAA TURUN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUUN.

Turun kaupungissa on vuosia ollut erikoinen käytäntö henkilökohtaisen avun alueella. Kaupunki on ohjeistanut satoja vaikeavammaisia asiakkaita lainvastaiseen toimintatapaan väittämällä, että avustajan palkkaaminen toimeksiantosuhteeseen ei synnytä työsuhdetta. Hetan lakimiesten oikeudellisten selvitysten mukaan on selvää, että käytetty toimeksiantosuhde on työsuhde ja tällöin avustajasuhdetta täytyy tarkastella työlainsäädännön mukaisesti. Valitettavasti työoikeus on sellainen, että työnantajalla on aika monesta asiasta vastuu. Ja nyt vastuun kantajina ovat turkulaiset vaikeavammaiset, joilla on ollut tämä turkulainen avustajapalvelukäytäntö. Lopulta Turun kaupunki on vastuussa koko sopasta, sillä koko ongelma on syntynyt sen virheellisistä pakottavista oheista ja käytännöistä. 

Heta - Liitto on neuvonut Turun vammaispalvelua siitä, kuinka tilanne pitäisi hoitaa ja hallinnoida vahinkojen minimoimiseksi ja vammaisten työnantajien oikeusturvan takaamiseksi. Valitettavasti Turun vammaispalvelut jatkavat kelvottomalla, virheellisellä ja myös laittomilla ohjeilla. Heta-Liitto on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun vammaispalveluiden toiminnasta.

Heta-Liiton HetaHelp! -palvelu (ks alla) neuvoo kaikkia asian osapuolia. Voit ladata toimintaohjeet käyttöösi tästä. Niiden avulla saat tietoosi miten Turun vammaispalveluohjeiden kanssa kannattaa menetellä. Voit ladata hakemuksen tästä. Toimita täytetty ja allekirjoitettu hakemuksesi Turun kaupungin vammaispalveluun.

Tarkempi muistio tilanteesta tästä. Turun Sanomat uutisoi Hetan kantelusta oikeusasiamiehelle, katso tästä.


c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto