Login

Ajankohtaista TES-asiaa:

3.4.2018
Uudessa työehtosopimuksessa on palkkoihin liittyviä muutoksia. Tutustu Hetan uutiskirjeisiin aiheesta:

Palkkaryhmien sisältö ja palkkaryhmiin siirtyminen
pdf - rtf

Palkankorotukset ja kokemuslisät
pdf - rtf

1.2.2018
Uusi työehtosopimus on julkaistu! Lue tästä taustatietoa uudesta työehtosopimuksesta.

7.9.2017
Työehtospimus on nyt julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi. Käännetyt työehtosopimukset löytyvät tämän sivun oikean puoleisesta palstasta.

1.2.2017
Uusi työehtosopimus astuu voimaan. Tiedote: pdf / rtf

1.4.2016
Vuosilomalain muutos astuu voimaan. Tiedote: pdf / rtf

8.3.2016
Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus jatkuu toisella sopimuskaudella. Tiedote: pdf / rtf


 

Kaipaatko lisää tietoa henkilökohtaisen avustajan työnantajuudesta?
Tutustu Hetan tietopankkiin!


Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-Liiton ja JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. 

Työehtosopimus 1.2.2018 - 31.1.2020
suomeksi: pdf - rtf
Englanninkielinen ja ruotsinkielinen versio tulossa.

Palkkapöytäkirja 8.3.2011
pdf - rtf
Huom.! palkkapöytäkirjassa on virhe siitä, kuinka säännöllisesti maksettava tuntipalkka voidaan laskea kuukausittain maksettavaksi palkaksi. Palkkapöytäkirjassa sanotaan, että ensin lasketaan viikkotyöaika X tuntipalkka ja tämä voidaan kertoa luvulla 4,2, niin saadaan kuukausittain maksettavan palkan suuruus. Kerroin on väärä. Kertoimen täytyy olla 4,35.

Lomakkeita:

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun Heta-Liiton jäsenyydestä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf - rtf

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun henkilökohtaisten avustajien kokemuslisistä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf - rtf

Heta-Liittoon kuuluvan työnantajan henkilökohtaisen avustajan ateriakorvauslasku (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf - rtf

Ilmoitus kunnan vammaispalveluun henkilökohtaisen avustajan palkkaryhmästä (toimitetaan kunnan vammaispalveluun)
pdf - rtf

Henkilökohtaisen avustajan työvuoroluettelo
pdf - rtf


Mikä työehtosopimus on?
Mikä henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on?
Työehtosopimuksella on vahva asema työelämän säätelyssä. Lähes kaikilla toimialoilla on työehtosopimus. Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on Heta-Liiton ja JHL:n solmima valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimuksessa on määräyksiä, jotka säätelevät henkilökohtaisten avustajien työnantajia ja heidän avustajiaan sekä heidän toimintaansa työsuhteessa.

Kenen kuuluu noudattaa työehtosopimusta?
Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on normaalisitova, eli sitä on noudatettava kaikissa niissä henkilökohtaista avustajaa koskevissa työsuhteissa, joissa työnantaja on Heta-Liiton jäsen. Ja toisaalta, sopimusta ei kaikilta osin voida hyödyntää silloin, kun työnantaja ei ole Heta-Liiton jäsen. Heta-Liiton lakisääteisenä tehtävänä on valvoa, että jäsen noudattaa työehtosopimusta. Työehtosopimusta on noudatettava kaikilta osiltaan. 

Kuka työehtosopimuksesta hyötyy?
Työehtosopimuksesta hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.
Työnantajalle sopimus antaa:
- työaikalainsäädäntöä paremmat mahdollisuudet sopia omaan avuntarpeisiin vastaavista työajoista
- mahdollisuus jaksotyön käyttöön
- mahdollisuus siirtää viikkolepoa
- paremmat mahdollisuudet saada sopivia työntekijöitä, parantaahan työehtosopimus työsuhteen ehtoja
- hyvät pelisäännöt työsuhteen hallintaan
Avustajalle työehtosopimus antaa
- turvaa tietyn palkkatason
- ilta-, lauantai- ja yölisät
- lomarahan
- kokemuslisät
- 8 ylimääräistä arkipyhävapaata (tai paremmat korvaukset jos silloin ollaan töissä)
- palkallinen tilapäinen hoitovapaa enintään 3 työpäivältä

Maksaako kunta työehtosopimuksen mukaiset korvaukset?
Kyllä maksaa – Heta-Liiton jäsenille. Työehtosopimus on osa velvoittavaa lainsäädäntöä. Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat työnantajalle lakisääteisiä, siksi ne ovat pakollisia palkkaukseen liittyviä kustannuksia myös vammaiselle työnantajalle ja siksi tulevat VPL 8 d § perusteella kunnan korvauksen piiriin.
 
Miten saat työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöösi?
Työnantaja liittyy Heta-Liiton jäseneksi. Tutustu ensin työehtosopimukseen ja siihen kuuluvaan palkkaratkaisuun.

Kuntien on korvattava työehtosopimuksen mukaiset kustannukset
Kunnan on korvattava vammaispalvelulain 8d§ mukaisesti työehtosopimuksen mukaiset kustannukset. Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset ovat järjestäytyneille työnantajille lakisääteisiä kustannuksia. Kunnalla ei ole velvollisuutta muiden kuin Hetaan järjestäytyneiden työnantajien osalta korvata työehtosopimuksen mukaisia kustannuksia.
 
Henkilökohtaisen avustajan työnantaja todistaa kunnalle jäsenyytensä. Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä Heta lähettää jäsenilleen jäsenmaksulaskun. Tämä lasku ja kopio maksukuitista lähetetään kunnan vammaispalveluun ja palkanlaskentaan (tai tilitoimistoon, paikkaan, jossa avustajien palkkahallinto suoritetaan).

TES ja omaiset
 Henkilökohtaisten avustajien valtakunnallista työehtosopimusta ei sovelleta kaikilta osin työnantajan omaisiin. Taustalla on työaikalaki, joka käsittelee eri tavoin perheenjäseniä ja muita työntekijöitä. Perheenjäseniin ei sovelleta työehtosopimuksen seuraavia kohtia: 5 § Työaika, 7 § Lepoajat, 9 § Lisätyö ja ylityö, 10 § Muut työaikakorvaukset
 
Omaisiksi katsotaan työaikalain omaistulkinta, jonka mukaan omaisia ovat oma puoliso tai avopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perheenjäsenet sekä edellisten puolisot ja avopuolisot.

 
Heta-Liiton ja JHL:n muistio omaisista henkilökohtaisina avustajina
pdfrtf


c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto