Login
Jäsenyyden hakeminen

Uudet jäsenet hyväksyy Hetan hallitus. Jäsenyys haetaan lähettämällä jäsenhakemuslomake Hetaan. Lataa jäsenlomake pdf-tiedostona tästä tai rtf-tiedostona tästä.

Jäsenmaksu: Jäsenmaksu vuonna 2018 on 70 €, ja se on kalenterivuosikohtainen. Liittymismaksu on 10 €, ja se maksetaan vain liittymisvuonna.

Täytä jäsenhakemus huolellisesti, emme käsittele puutteellisesti täytettyjä hakemuksia. Huom.! Hakemus tulee toimittaa kirjepostilla. Hetan hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksessaan pääsääntöisesti joka maantai.

Mikäli Hetan jäsen ei vamman tai muun syyn vuoksi voi itse hoitaa jäsenyyteensä liittyviä asioita, hän voi valtuuttaa yhteyshenkilön edustamaan itseään. Tällöin jäsenen tulee täyttää valtakirja, jolla hän valtuuttaa yhteyshenkilön saamaan itseään koskevia tietoja Heta-Liitosta ja käyttämään Heta-Liiton palveluita. Lataa yhteyshenkilön valtakirja (pdf) tästä ja (rtf) tästä.


Tieto jäsenyydestä ja sen jälkeiset toimenpiteet

Lasku, josta ilmenee jäsenyyden alkamispäivämäärä, lähetetään kirjepostina. Toimintaohjeet, työehtosopimus sekä tarvittavat lomakkeet lähetämme ensisijaisesti sähköpostilla. 

Jäsenyys todistetaan kunnalle maksamalla Hetan jäsenmaksu ja lähettämällä kopio niin jäsenmaksulaskusta kuin maksutositteesta oman kunnan vammaispalveluihin. Tämän tekemiseen on kirjeen mukana selkeät ja tarkat ohjeet sekä valmis lomake.

Maksamattomat jäsenmaksut karhutaan. Perimisen kustannukset lisätään karhulaskuihin.

Kuka voi päästä Heta-Liiton jäseneksi?

Hetan varsinaisen jäsenyyden edellytykset on mainittu säännöissä kohdassa 3 Jäsenet, tutustu jäsenyyden ehtoihin. Jäsenyyden ehtoihin tästä . Heta on siis tarkoitettu niille henkilökohtaisen avustajan työnantajille, jotka toimivat oman henkilökohtaisen avustajansa työnantajana.Hetan jäsenyyttä hakee tällöin työnantaja itse. Jos kyseessä on vanhempi tai muu edunvalvoja, jäsenyyttä hakee se, joka toimii työnantajana.


Heta-Liitoton jäsenyydestä apua, tukea, turvaa ja hyötyä

Heta-Liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien oma etujärjestö. Jokaisen henkilökohtaisen avustajan työnantajan kannattaa liittyä Hetaan. Tällä sivulla saat tietoa jäsenyydestä ja sen vaikutuksisa. Lisäksi tällä sivulla on ohjeet jäsenyyden hakemiseen ja tiedot siitä, miten jäsenyyteen liittyvät edut saadaan voimaan.


Jäsenyyden hyödyt

Heta-jäsenyys tuo merkittäviä etuja henkilökohtaisten avustajan työnantajille

1. Vain Hetan jäsenyys tuo kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut

Ne henkilökohtaisen avustajan työnantajat, jotka ovat Hetan jäseniä, saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä.Vaikka yksittäinen kunta olisi päättänyt työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille kunnan henkilökohtaisille avustajille, vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä.Kunta voi myöntää esim. ilta-, lauantai- ja yölisät ja lomarahan, mutta kunta ei voi antaa valtuutta esimerkiksi joustavampiin työaikoihin. Vain Hetan jäsenyys tuo täyden hyödyn henkilökohtaisen avustajien työehtosopimuksesta.

Tärkeimmät hyödyt työehtosopimuksesta:

* Työajat voidaan sopia paremmin avun tarvetta vastaavaksi.Työaikalaki antaa mahdollisuuden sopia työaikalaista poikkeavat työajat valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Täten Hetan jäsenet voivat sopia tavallista pidemmistä työvuoroista sekä työajan tasoittumisesta useamman viikon jaksoihin. Matkustustilanteisiin työehtosopimuksessa on vielä aivan erityisen joustavat säädökset. Nämä säädökset mahdollistavat vaikeavammaiselle henkilökohtaisen avustajan käyttäjille matkustamisen vaikka viikonlopuksi tai jopa pidemmäksi aikaa.

 ** Kunnassa noudatettavasta ohjeistuksesta ja päätöksistä riippumatta Hetan jäsenten avustajille maksetaan kaikki työehtosopimukesen mukaiset työaikalisät (ilta, la, yö), ylimääräiset vapaapäivät, kokemuslisät jne.

*** Avustaja saa vuodessa kuusi arkipyhävapaata tai vaihtoehtoisesti 300% korvauksen ylimääräiseksi vapaaksi määriteltyinä arkipyhinä tehdystä työstä.
 

**** Työehtosopimus antaa järjestäytyneelle työnantajalle ja työntekijälle liittojen tuen ja selvittelyn mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Liittojen tuki ristiriitatilanteen hoitamisessa saattaa säästää merkittävästi oikeudenkäyntikustannuksia.

 

***** Työehtosopimus  antaa moniin muihin työsuhteen ehtoihin selkeät ja hyvät säännöt, jotka luovat hyviä toimintatapoja.

 

2. Rekrytointi helpottuu, uskottavuus työnantajana paranee

Henkilökohtainen avustaja toimii samaan tapaan kuin kaikki muutkin työntekijät töitä etsiessään. Jokainen valitsee itselleen mahdollisimman hyvän työn ja työnantajan.

Työnantajaliittoon liittynyt työnantaja, joka noudattaa alan valtakunnallista työehtosopimusta, on työntekijän silmissä luotettavampi työnantaja kuin "villi" järjestäytymätön työnantaja. Kuuluminen työnantajaliittoon antaa työntekijälle selkeän kuvan työpaikan pelisäännöistä.

Työehtosopimus antaa sekä työnantajalle että työntekijälle tiettyjä etuja. Samalla työehtosopimus antaa velvoittavan perusraamin työsuhteeseen.

Työehtosopimusta noudatetaan,  jos työnantaja kuuluu liittoon.

Sillä ei taas ole väliä, kuuluuko työntekijä omaan liittoonsa. Kannattaa muistaa, että Hetaan järjestäytynyt  työnantaja voi omassa työpaikkailmoittelussaan ja rekrytoinnissa mainita kuulumisesta alan työnantajaliittoon.

3. Saat Hetan tuen ja neuvonnan

Jäsenemme saavat Hetalta muita laajemman tuen ja neuvonnan. Saat suoraan Hetan lakimieheltä neuvontaa työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä.  Jäsenten oikeusturvan vahvistamiseksi auutamme tarvittaessa jäsenemme tilanteen selvittelyssä ja ratkaisun hakemisessa eri osapuolten kesken. Jäsenenä saat yhdistykseltä parhaan mahdollisen tuen ja neuvonnan omassa tilanteessasi.

Heta on auttanut jäsenistöä myös niissä kysymyksissä, joissa kunnan tulkinta siitä, mitkä asiat kuuluvat kunnan korvattavaksi, ei ole lainmukainen tai kunnan hallinnolliset toimintatavat eivät ole asianmukaisia, esimerkiksi palkanmaksurutiineissa.

 

4. Työsuhteesi ehdot kehittyvät

Heta seuraa alan kehitystä. Työehtosopimuksemme on voimassa 31.1.2018 asti.

Hetan tehtävä on turvata jäsentensä mahdollisuudet hankkia avoimilta työmarkkinoilta henkilökohtaiseksi avustajaksi soveltuvia työntekijöitä.

5. Saat tietoja tärkeistä kysymyksistä

Lähetämme jäsenillemme sähköpostitse tiivistettyjä tietopaketteja työehtosopimukseen liittyvistä tulkinnoista ja ohjeista.

Näissä tietopaketeissa on myös kunnan korvausvelvollisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyä.

6. Olet osaltasi mukana yhteisessä edunvalvonnassa

Suomessa henkilökohtainen avustaja -järjestelmä perustuu varsin pitkälti siihen, että vammainen henkilö toimii itse oman avustajansa työnantajana.

Jonkun on hoidettava työmarkkinaan liittyvät kysymykset, kuten neuvoteltava työehtosopimukset ja sopimuksen tulkinnat ja muut työmarkkinatoimet, joita ilman henkilökohtaisten avustajien palkkaaminen kävisi entistä vaikeammaksi.

Jos työehtosopimukset eivät ole kunnossa, on varmaa, että kilpailukyky työmarkkinoilla murenee niin, että se uhkaisi koko järjestelmää.

Meidän vammaisten työnantajien on pidettävä huoli siitä, että työmarkkinoiden kehitys on omalla toimialallamme omissa käsissämme. Vain työnantajien oma yhdistys voi toimia puolestamme.


Jäsenyyden tuomat velvollisuudet

Liittyminen työnantajajärjestöön muuttaa työnantajan juridista asemaa. Silloin alan työehtosopimus tulee lakimääräisesti velvoittavaksi säädökseksi.

Työnantaja ei voi valita, noudattaako jotain työehtosopimuksen määräistä vai ei, työehtosopimusta on noudatettava. Siitä ei voi poiketa myöskään työnantajan ja työntekijän yhteisestä sopimuksesta.

Hetaan liittyessä työnantaja tulee työehtosopimuksen piiriin. Työehtosopimus sitoo yhdistykseen liittynyttä työnantajaa aina sen työehtosopoimuskauden loppuun saakka, jonka aikana työnantaja on kuulunut liittoon. Työnantajajärjestöstä eroaminen kesken työehtosopimuskauden ei poista sopimuksen sitovuutta.

Vaikka työnantaja eroasi työnantajajärjestöstä sitoo sitä työehtosopimus aina sopimuskauden loppuun saakka. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 asti.

Työehtosopimuslaki velvoittaa työnantajajärjestöä valvomaan jäsenistönsä toimintaa työehtosopimuksen noudattamisessa.

Heta toteuttaa myös tätä lakimääräistä velvoitettaan. Tarvittaessa annamme ohjeita ja suorasanaisia kehtoituksia. Jolleivat huomautukset auta voi Hetan hallitus erottaa työehtosopimusta rikkovan työnantajan jäsenyydestä.

Hetan jäsen on sidottu jäsenyytensä ajan myös Hetan sääntöihin. Tutustu yhdistyksemme sääntöihin ennen jäsenyyden hakemista. Jäsenyys edelllyttää myös liittymis- ja jäsenmaksun suorittamista.


c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto