Login

Koulutusta työehtosopimuksesta

Teemme mielellämme yhteistyötä kuntien kanssa antamalla koulutusta henkilökohtaisten avustajien työehtosopimuksesta. Ota yhteyttä, sovitaan koulutuspäivästä.
 
Henkilökohtaisen avun järjestöjen yhteinen esite
 
Kynnys, Heta-Liitto, Honkalampi-säätiö ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, jotka kaikki toimivat henkilökohtaisen avun kentällä, ovat tehneet kuntien käyttöön yhteisen esitteen. Esitteen avulla henkilökohtaisen avun saajat toivottavasti löytävät entistä paremmin järjestöjen palveluiden ja muun toiminnan pariin.

Esite on vapaasti kuntien ladattavissa ja käytettävissä!

 

 


Nykyinen henkilökohtaisten avustajien valtakunnallinen työehtosopimus on astunut voimaan 1.2.2018.

Tämänhetkinen Heta-Liiton ja JHL:n välillä solmittu valtakunnallinen henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus on tullut voimaan 1.2.2017. Tämä sopimus on ns. normaalisitova työehtosopimus, jota noudatetaan niissä työsuhteissa, joissa työnantaja kuuluu Heta-liittoon. 

Työehtosopimuksen sisältö on pääsääntöisesti entisen sopimuksen kaltainen, mutta uudistuksiakin on.

Työehtosopimukseen voi tutustua tarkemmin Työehtosopimus-sivullamme.

 

Miten työnantaja todistaa, että kuuluu Hetaan?

Kaikille Hetaan hyväksytyille jäsenille on lähetetty jäsenmaksulasku vuoden 2017 jäsenyydestä. Jäsenyyden todistamista varten jäsenille lähetetyssä paketissa on mukana lomake, jolla Hetan jäsenyydestä ilmoitetaan oman kotikunnan vammaispalveluun. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan kopio vuoden 2017 jäsenmaksulaskusta sekä kuitti laskun maksamisesta. 

Työehtosopimuksen mukaiset palkkaukseen liittyvät kustannukset ovat vammaispalvelulain 8d § mukaan kunnan korvattavia kustannuksia.

Kunnan tulee huomioida, että jäsenmaksun maksamattomuus ei automaattisesti johda jäsenen erottamiseen Heta-Liitosta. 

Kuka voi noudattaa työehtosopimusta? 

Joissain kunnissa on virheellisesti sellainen käsitys, että kaikilla kunnan henkilökohtaisen avustajien työnantajilla on työehtosopimuksen mukaiset edut. Kunta ei voi tällaisesta päättää. 

Työehtosopimus sisältää sellaisia määräyksiä, mm. työaikaan liittyen, ettei niiden käyttö ole kunnan harkintavallan sisällä. 

Työaikalaista voidaan poiketa vain valtakunnallisella työehtosopimuksella. Työehtosopimuksen piirissä ovat vain työnantajaliittoon kuuluvat työnantajat. 

Työntekijän järjestäytymisellä ei ole merkitystä siinä, noudatetaanko työehtosopimusta vai ei. Vain työnantajan järjestäytyminen Heta-liittoon määrittää sen, sovelletaanko työsuhteeseen henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta. 

Jos työnantaja eroaa Heta-Liiton jäsenyydestä, on hänen työsuhteissaan noudatettava voimassa olevaa työehtosopimus siihen asti, että työehtosopimuksen voimassaolo päättyy. Esimerkki: Työnantaja eroaa Heta-Liiton jäsenyydestä 22.5.2018. Hänen työsuhteissaan noudatetaan työehtosopimusta nykyisen työehtosopimuksen voimassaolon ajan eli 31.1.2020 saakka. 

c Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto